All auctions Construction Machines Volvo/ Åkerman EW200

Volvo/ Åkerman EW200 Kristianstad

All amounts in SEK
Highest bid 95 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 03.06.2021 14:00:00 Auction closed: 14.06.2021 14:06:59 CET

Product information

Features

 • BrandHjulgrävare Volvo/ Åkerman
 • ModelEW200
 • Year Model1999
 • Serial numberEW200V03194
 • Extra equipmentEngcon rotor/grip, skopa, Twinhjul
 • CE-markedYes
 • Hours26117

Additional features

  Other information

  Hjulgrävare Volvo/ Åkerman EW200
  Årsmodell 1999
  Ny motor 2009 ( finns dokumenterat)
  Cummin steg3
  Timmar totalt 26117
  Timmar nya motorn ca 10000
  Engcon rotor med grip BC2020GR18
  Fäste B20
  Årsmodell 2006
  Planeringsskopa medföljer.
  Maskinen körd på miljöolja Agrol 46.
  Nyare luftstol.
  Hytt bytt .Styrbox till Swab bytt 2018
  AC fungerar men behöver fyllas på med gas.
  Hjul bytta till twin-hjul original hjulen finns
  samt skärmar.
  Maskinen regelbundet servad, underhållen och besiktigad.
  Motorluckor bak nytillverkade.
  Blixtljus/ rotella led.
  Extra hydraulik
  Instruktionsbok, reservdelsbok, besiktningsprotokoll, service och reparationsunderlag finns.
  Filtersats (se bild) och div oringar, packboxar
  medföljer.
  Maskinen fullt fungerande och i gott skick.
  Fuktar något vid oljeplugg.  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till fredag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-6387905 eller mats@logpar.com  English

  Wheel excavator Volvo / Åkerman EW200
  Model year 1999
  New engine 2009 (available documented)
  Cummin steg3
  Hours total 26117
  Hours new engine about 10000
  Engcon rotor with grip BC2020GR18
  Mount B20
  Model year 2006
  Planning bucket included.
  The machine is run on environmental oil Agrol 46.
  Newer air chair.
  Cab changed. Control box to Swab changed in 2018
  AC works but needs to be refilled with gas.
  Wheels change to twin-wheel original wheels available
  and screens.
  The machine is regularly serviced, maintained and inspected.
  Engine doors rear newly manufactured.
  Flashlight / rotella led.
  Extra hydraulics
  Instruction book, spare parts book, inspection report, service and repair documentation are available.
  Filter kit (see picture) and div orings, stuffing boxes
  included.
  The machine is fully functional and in good condition.
  Moisturizes slightly with oil plug

  NOTE !

  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday

  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

  All questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com  Important sales information

  Seller LogistikPartner Sverige AB - Repr
  Location Kristianstad, Sweden
  Sellers website logpar.com

  Seller information

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet OBS!
  och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

  ---

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  1319269 14.06.2021 14:01:59 95 000
  5017798 14.06.2021 13:59:41 93 000
  1319269 14.06.2021 13:58:37 91 000
  5017798 14.06.2021 13:49:42 89 000
  5015513 13.06.2021 21:44:19 87 000
  5007976 13.06.2021 14:59:30 85 000
  5015513 13.06.2021 10:26:22 83 000
  5007976 10.06.2021 14:19:29 81 000
  5029810 09.06.2021 22:02:37 79 000
  5007976 08.06.2021 21:36:42 77 000
  1319520 08.06.2021 21:21:53 75 000
  5007976 08.06.2021 21:36:20 73 000
  5007976 08.06.2021 21:36:00 69 000
  5007976 08.06.2021 21:10:08 65 000
  1319520 08.06.2021 17:06:53 63 000
  5007976 08.06.2021 16:51:28 61 000
  1319520 06.06.2021 14:30:31 59 000
  2200570 05.06.2021 16:27:54 57 000
  Minimum start bid 57000
  *= Autobid