All auctions Construction Equipment Spridarutrustning på Lastväxlarflak/Spreads equipment on load changers flatbeds

Spridarutrustning på Lastväxlarflak/Spreads equipment on load changers flatbeds Uddevalla

All amounts in SEK
Highest bid 55 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 02.06.2021 14:00:00 Auction closed: 16.06.2021 14:17:34 CET

Product information

Features

 • BrandSavalco
 • ModelHC50
 • Year Model1996
 • Serial number48
 • CE-markedYes

Additional features

  Other information

  Spridarutrustning på Lastväxlarflak
  Savalco
  Typ: HC50
  Bredd 260cm
  Längd 690cm
  Höjd 300 cm
  Flaklängd 600cm

  Krokhöjd cc 145cm

  Trasig brännare
  Stått länge

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag
  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet OBS!
  och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

  Hydrauliska spridare på utskjut cirka 200 cm
  Renovering krävs
  Skador och märken finns

  English

  Spreads equipment on load changers flatbeds
  Width 260cm
  Length 690cm
  Height 300 cm
  Flat length 600cm

  Hook height cc 145cm

  Broken burner
  Stood for a long time

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday
  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.
  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com


  Important sales information

  Seller NCC Industry AB, Sverige Sydväst
  Location Uddevalla, Sweden
  Sellers website www.ncc.se

  Seller information

  OBS!
  Endast export utanför Norden.
  Medföljande Exportgaranti skall fyllas i av Nordisk köpare före leverans.
  Dokumentet medföljer som PDF-fil
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.

  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

  NOTE!
  Only exports outside the Nordic region.
  The accompanying Export Guarantee must be completed by a Nordic buyer before delivery.
  The document is included as a PDF file
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday

  The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

  All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
  LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5025165 16.06.2021 14:12:34 55 000
  5025165 16.06.2021 14:12:06 54 000
  4421069 16.06.2021 14:07:20 54 000
  5025165 16.06.2021 14:11:30 52 000
  5025165 16.06.2021 14:06:18 50 000
  5025165 16.06.2021 14:05:54 48 000
  4421069 16.06.2021 14:02:15 48 000
  5025165 16.06.2021 14:01:35 46 000
  5025165 16.06.2021 14:01:20 45 000
  4421069 16.06.2021 13:56:51 45 000
  5025165 16.06.2021 14:01:10 43 000
  5025165 16.06.2021 14:00:54 41 000
  5025165 16.06.2021 13:58:15 39 000
  5025165 16.06.2021 13:38:44 37 000
  5025165 16.06.2021 13:38:25 36 000
  4421069 16.06.2021 13:26:42 36 000
  5025165 16.06.2021 13:37:41 34 000
  5025165 16.06.2021 10:50:34 32 000
  5022346 16.06.2021 10:26:16 31 000
  5025165 16.06.2021 10:49:31 30 000
  4421069 16.06.2021 09:10:03 28 000
  5022346 16.06.2021 10:25:37 24 000
  230191 02.06.2021 14:05:42 22 000
  4421069 16.06.2021 09:09:36 19 000
  4421069 16.06.2021 09:09:14 16 000
  4421069 10.06.2021 15:55:24 12 000
  5025165 04.06.2021 11:53:04 9 000
  5022346 03.06.2021 22:42:38 7 000
  5022346 03.06.2021 22:42:23 5 000
  5020155 03.06.2021 17:54:04 3 000
  Minimum start bid 2000
  *= Autobid