All auctions Construction Machines Vält/Roller Hamm 3307HT

Vält/Roller Hamm 3307HT Göteborg

All amounts in SEK
Highest bid 340 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 01.06.2021 14:00:00 Auction closed: 14.06.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandHamm
 • Model3307HT
 • Year Model2007
 • Serial number H1591161
 • CE-markedYes
 • Hours2563

Additional features

  Other information

  Hamm
  Typ: 3307 HT
  Årsm: 2007
  Serienr: H1591161
  Vikt: 7050 kg
  Tim: 2563
  Längd: 4,68 m
  Bredd: 2,10 m
  Höjd: 2.79 m

  Fullt fungerande  OBS!
  Endast export utanför Norden.
  Medföljande Exportgaranti skall fyllas i av Nordisk köpare före leverans.
  Dokumentet medföljer som PDF-fil
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.

  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag.


  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com


  English

  Hamm
  Type: 3307 HT
  Year: 2007
  Serial no: H1591161
  Weight: 7050 kg
  Hours: 2563
  Length: 4.68 m
  Width: 2.10 m
  Height: 2.79 m

  Fully functional


  NOTE!
  Only exports outside the Nordic region.
  The accompanying Export Guarantee must be completed by a Nordic buyer before delivery.
  The document is included as a PDF file
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday
  As the materiel sometimes is standing still up to several months between registration and pick up, we cannot guarantee batteries functionality, functionality of brakes, and there may occur electrical flaws other errors directly related to the materiel standing still.

  The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

  All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
  LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

  Important sales information

  Seller NCC Industry AB, Sverige Sydväst
  Location Göteborg, Sweden
  Sellers website www.ncc.se

  Seller information

  OBS!
  Endast export utanför Norden.
  Medföljande Exportgaranti skall fyllas i av Nordisk köpare före leverans.
  Dokumentet medföljer som PDF-fil
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.

  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 Måndag till Fredag.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

  NOTE!
  Only exports outside the Nordic region.
  The accompanying Export Guarantee must be completed by a Nordic buyer before delivery.
  The document is included as a PDF file
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday

  The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

  All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
  LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5015754 02.06.2021 18:39:34 340 000
  230191 02.06.2021 14:03:11 160 000
  5015754 02.06.2021 18:39:20 32 000
  5015754 02.06.2021 18:39:11 30 000
  5015754 02.06.2021 18:39:01 28 000
  5015754 02.06.2021 18:38:57 26 000
  5015754 02.06.2021 18:38:46 24 000
  5015754 02.06.2021 18:38:33 22 000
  5020491 02.06.2021 11:03:59 20 000
  5020491 02.06.2021 10:30:19 14 000
  5019165 02.06.2021 09:54:43 13 000
  4413609 02.06.2021 08:35:59 12 000
  5015754 01.06.2021 22:22:22 11 000
  217297 01.06.2021 14:04:35 10 000
  Minimum start bid 10000
  *= Autobid