All auctions Transportation Brenderup trailer

Brenderup trailer FJ - 2650 Hvidovre

All amounts in DKK
Sold for: 3 500,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 500,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 27.05.2021 14:00:00 Auction closed: 14.06.2021 14:00:22 CET

Product information

Features

 • BrandBrenderup
 • Year Model2006
 • Serial numberUH2000D917N975263
 • Registration numberNE5841
 • CE-markedYes

Additional features

 • Payload1600 kg

Other information

Brenderup trailer.
Trailer er ikke afprøvet ved auktions gennemgang, tilstand ukendt, men bremser og elektriske forbindelser skal forventes i en stand hvor udskiftning og reparation må forventes.
Sælges uden nummerplade, registrerings attest medfølger.


Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: bjarne@logpar.com
NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail: henrik@logpar.com Afhentning uden CMR-dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.
Ønsker du at sælge på Retrade kan du kontakte din lokale Retrade konsulent, find konsulenten herunder.
Konsulent Midt- og Nordjylland Henrik Langballe Telefon: +45 21990123 Mail: Henrik@Logpar.com
Nordjylland Jeanette Simonsen Telefon +45 42957123 Mail: Jeanette@Logpar.com
Konsulent Midt-, Sønderjylland og Fyn Søren Mark Telefon: +45 42963410 Mail: soren@Logpar.com
Konsulent Nordsjælland og København Tom Jensen Telefon: +45 26164049 Mail: tom@Logpar.com
Konsulent Sydsjælland og øerne Ove Christiansen Telefon: +45 20306776 Mail: ove@Logpar.com

English

Brenderup trailer.
Trailer has not been tested at auction review, condition unknown, but brakes and electricity wiring must be expected in a condition where replacement and repair must be expected.
Sold without number plate, registration certificate included.

The object can be picked up by appointment. There will be help loading at the location. There is no loading ramp at the location. The object must be picked up no later than 21 days after the auction has ended. Retrade handles the sale of this object / vehicle on behalf of the owner. All questions regarding this auction can be directed to Retrade by email: bjarne@logpar.com NOTE: Applies to foreign buyers. Transport and collection of the purchased object must be done by the transport agent / freight forwarder and CMR document must be brought and upon receipt in the country in question, documentation of received object must be sent to Retrade, email: henrik@logpar.com Collection without CMR documentation will be rejected. As auction equipment in some cases is only picked up up to 2 months after it has been reviewed, battery capacity / functionality, brakes that get stuck, electrical faults and the like cannot be guaranteed. as well as errors which are a direct consequence of the material standing still. If you want to sell at Retrade, you can contact your local Retrade consultant, find the consultant below. Consultant Central and North Jutland Henrik Langballe Phone: +45 21990123 Mail: Henrik@Logpar.com North Jutland Jeanette Simonsen Phone +45 42957123 Mail: Jeanette@Logpar.com Consultant Central, Southern Jutland and Funen Søren Mark Phone: +45 42963410 Mail: soren @ Logpar.com Consultant North Zealand and Copenhagen Tom Jensen Phone: +45 26164049 Mail: tom@Logpar.com Consultant South Zealand and the islands Ove Christiansen Phone: +45 20306776 Mail: ove@Logpar.com

Important sales information

Seller Altiflex APS
Location FJ - 2650 Hvidovre, Denmark
Sellers website altiflex.dk

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5010210 14.06.2021 13:55:22 1 600
1308837 13.06.2021 22:13:58 1 100
Minimum start bid 1100
*= Autobid