All auctions Construction Equipment WAM og SCUTTI Cementsnegle / Cement screw conveyors

WAM og SCUTTI Cementsnegle / Cement screw conveyors SM - 8732 Hovedgaard

All amounts in DKK
Highest bid 14 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 04.05.2021 14:00:00 Auction closed: 13.05.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

 • CE-markedYes

Additional features

  Other information

  3 stk. Cementsnegle i forskellige længder.
  Sneglene fremstår i god stand og er funktionsdygtige.
  Sneglene er ikke testet men var i drift indtil afmontering.

  1 stk. WAM ES 219 mm
  Årgang ukendt.
  Rør diameter: 219 mm.
  Snegle diameter: 190 mm
  Rør længde: 2370 mm
  L- mål: 2000 mm
  Total længde inkl. motor: 3020 mm

  1 stk. WAM ES 219 mm
  Årgang ukendt.
  Rør diameter: 219 mm
  Snegle diameter: 190 mm
  Rør længde: 5100 mm
  L- mål: 4750 mm
  Total længde inkl. motor: 5760 mm

  1 stk. WAM ES 219 mm
  Årgang ukendt.
  Rør diameter: 219 mm.
  Snegle diameter: 190 mm
  Rør længde: 7460 mm
  L- mål: 7120 mm
  Total længde inkl. motor: 8150 mm

  Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
  support@retrade.eu Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på telefon eller mail, du finder info på: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da

  For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade er du velkommen til at kontakte:

  Koordinator DK
  Søren Mark
  Telefon: +45 42963410
  Mail: soren@Logpar.com

  Konsulent Øst og Vestjylland
  Søren Mark
  Telefon: +45 42963410
  Mail: soren@Logpar.com

  Konsulent Midt- og Nordjylland
  Henrik Langballe
  Telefon: +45 21990123
  Mail: Henrik@Logpar.com

  Konsulent Nordjylland:
  Jeanette Højgaard Simonsen
  Telefon: +45 42957123
  Mail: Jeanette@Logpar.com

  Konsulent Sønderjylland
  Dennis R. Christensen
  Telefon:+45 51803660
  Mail: dennis@Logpar.com

  Konsulent Fyn og øerne
  Finn Banke
  +45 28191454
  Mail: Finn@logpar.com

  Konsulent Nordvestsjælland
  Tom Jensen
  Telefon: +45 26164049
  Mail: tom@Logpar.com

  Konsulent Nordsjælland
  Erik Høi
  +45 40402204
  Mail: erik@Logpar.com


  Konsulent KBH, Amager og KBH omegn
  Bjarne Piilgaard
  Telefon:+45 71834283
  Mail: bjarne@Logpar.com


  Filip Johansen
  Telefon +45 93 92 33 05
  Mail: filip@Logpar.com

  Konsulent Sydsjælland og øerne
  Ove Christiansen
  Telefon: +45 20306776
  Mail: ove@Logpar.com

  English

  3 pcs. Cement Screw Conveyors in various lengths.
  The screw conveyors is in good condition and functional.
  The screw conveyors is not tested but was in operation until removal.

  1 piece. WAM ES 219 mm
  Year unknown.
  Tube diameter: 219 mm.
  Screw diameter: 190 mm
  Tube length: 2370 mm
  L- dimensions: 2000 mm
  Total length incl. Engine: 3020 mm

  1 piece. WAM ES 219 mm
  Year unknown.
  Tube diameter: 219 mm
  Screw diameter: 190 mm
  Tube length: 5100 mm
  L- dimensions: 4750 mm
  Total length incl. Engine: 5760 mm

  1 piece. WAM ES 219 mm
  Year unknown.
  Tube diameter: 219 mm
  Screw diameter: 190 mm
  Tube length: 7460 mm
  L- dimensions: 7370 mm
  Total length incl. Engine: 8460 mm

  The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  Important sales information

  Seller Søren Mark - Repr
  Location SM - 8732 Hovedgaard, Denmark

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  1316878 13.05.2021 13:38:58 14 000
  1300386 13.05.2021 12:59:36 13 000
  1316878 13.05.2021 13:29:10 12 000
  5031026 13.05.2021 11:31:49 10 000
  1300386 13.05.2021 10:52:38 9 000
  5031026 09.05.2021 09:37:48 8 000
  240851 06.05.2021 03:05:43 4 000
  Minimum start bid 4000
  *= Autobid