All auctions Construction Equipment Tre-bearbeidingsmaskiner; Kløyvsag, planhøvel, båndsliper og avsug.

Tre-bearbeidingsmaskiner; Kløyvsag, planhøvel, båndsliper og avsug. Rotvoll Trondheim

All amounts in NOK
Highest bid 7 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 26.04.2021 14:00:00 Auction closed: 10.05.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

  Additional features

   Other information

   Diverse tre-bearbeidingsmaskiner:

   Ejca W1500 kløyv sag
   Stor kløyvsag med store styrebord. Denne trenger mye plass. Perfekt for de som tilpasser plater.
   Dette er en godt brukt sag. Har en elektrisk kontaktfeil. Og noen av innstillingshendlene er slitt.

   Ejca RP46 planhøvel
   Denne er ikke brukt på en god del år, så det foreligger lite informasjon.
   Den startet og gikk ved testkjøring.

   Rubbers Båndsliper
   Gulstående båndsliper m/ ekstra slipebånd og avsug. Er ikke brukt på en god del år, så det foreligger lite informasjon.
   Fungerte ved testkjøring,

   Spånex Sponavsug.
   Denne er brukt til avsug for Ejca W1500 og Ejca RP46. Fungerer fint.


   Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
   Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.
   Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for å melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge.
   Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
   .

   English

   Varoius wood working machines:

   Ejca W1500 saw -electrical error in contact
   Ejca RP46 planer - started at test
   Rubbers belt sander - started at test
   Spånex suction - works fine.

   Used machines, and due to less use recent years there's little information.

   SawSeller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
   The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

   Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway.
   For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations


   Important sales information

   Seller Equinor
   Location Rotvoll Trondheim , Norway

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   5031078 10.05.2021 13:45:19 7 000
   Minimum start bid 7000
   *= Autobid