All auctions Industry Beton produktions maskiner Komplet / Concrete Production Machines Complete

Beton produktions maskiner Komplet / Concrete Production Machines Complete HL-Himmerland

All amounts in DKK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 3 days
2 0 hours
3 0 minutes
5 0 seconds
Started: 22.02.2021 14:00:00 Auction closes: 04.03.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

  Additional features

   Other information   Beton produktions maskiner Komplet

   Produktions anlægget består af.
   - Cementsilo
   - Råvarer siloer til sand/grus,
   - Diverse transportbånd,
   - Blandeanlæg Komplet.
   - Produktionslinje Komplet til fremstilling af
   diverse beton objekter, Fliser, Isokern
   skorsten
   - Diverse støbeforme medfølger.
   - Hydraulik station/anlæg komplet.
   - kæde transportører inklusive plader.
   - loftkraner diverse.
   - pakkeanlæg
   - Højtryksrenser
   - Kompresser

   Der er mulighed for indkvartering på adressen, hvis et team vil have tid til indtagning af maskinerne

   Der er mulighed for fremvisning.

   Ved spørgsmål venligst kontakt.
   Henrik Langballe +45 2199 0123

   Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: henrik@logpar.com NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail: henrik@logpar.com Afhentning uden CMR-dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

   Ønsker du at sælge på Retrade kan du kontakte din lokale Retrade konsulent, find konsulenten herunder.

   Konsulent Midt- og Nordjylland
   Henrik Langballe
   Telefon: +45 21990123
   Mail: Henrik@Logpar.com

   English

   Concrete Production Machines Complete.

   Concrete Production Machines Complete

   The production plant consists of.
   - Cement silo
   - Raw materials silos for sand/gravel,
   - Miscellaneous conveyor belts,
   - Mixing plant Complete.
   - Production line Complete for the production of
   various concrete objects, garden tiles, Isokern
   Chimney
   - Various moulds are included.
   - Hydraulic station/plant complete.
   - chain conveyors including plates.
   - ceiling cranes various.
   - packing facilities,
   - High pressure cleaner
   - Compresses

   Accommodation is available at the address if a team wants time to disconnect and pack the machines

   Viewing is possible.

   If question please contact.
   Henrik Langballe +45 2199 0123 hl@123sold.eu

   The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: jj@icspartner.com
   NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: jj@icspartner.com Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

   Important sales information

   Seller Henrik Langballe - Repr
   Location HL-Himmerland, Denmark

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   Minimum start bid 6400
   *= Autobid