All auctions Transportation Tandlæge kliniker i Scantrailer / Dental clinic in scantrailer

Tandlæge kliniker i Scantrailer / Dental clinic in scantrailer 2450 København SV.

All amounts in DKK
Highest bid 78 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 17.02.2021 14:00:00 Auction closed: 23.02.2021 14:11:32 CET

Product information

Features

 • BrandScanvogn
 • Year Model2014
 • Registration numberAT4131

Additional features

  Other information

  Tandlæge kliniker i Scantrailer.
  2 komplette tandlægeklinikker bygget op i Pionervogn fra Scanvogn.
  Den mobile klinikvogn er komplet med 2 Heka patientstole med alt udstyr og integreret røntgen. Vognen er bygget i 2014, den er opbygget efter højeste standarder og i kvalitetsprodukter.
  Vogn og udstyr har de fornødne godkendelser og certificeringer fra de danske myndigheder.
  Vognen er indregistreret første gang 14.06.2014.
  Vognen er specialbygget og indeholder solpaneler, lithium batterier, gas og 230 volt tilslutning, LED belysning og med egen vand og spildevandstank.
  Forstærket undervogn med dobbelte Truma mover på hjul og kraftigt træktøj.
  Der har været en nedsmeltning af et batteri
  i vognen.
  Der er efterfølgende lavet grundig rengøring af professionel rengørings selskab.
  Der er stadig lidt lugt af batteri nedsmeltningen.
  Der er indkøbt nye batterier som er monteret i vognen.
  Vognen sælges uden nummer plader, registrerings attest medfølger.

  Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
  support@retrade.eu Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på telefon eller mail, du finder info på: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da

  For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade er du velkommen til at kontakte:

  Konsulent Midt- og Nordjylland
  Henrik Langballe
  Telefon: +45 21990123
  Mail: Henrik@Logpar.com

  Konsulent Midt-, Sønderjylland og Fyn
  Søren Mark
  Telefon: +45 42963410
  Mail: soren@Logpar.com

  Konsulent Nordsjælland og København
  Tom Jensen
  Telefon: +45 26164049
  Mail: tom@Logpar.com

  Konsulent Sydsjælland og øerne
  Ove Christiansen
  Telefon: +45 20306776
  Mail: ove@Logpar.com

  English

  Dental clinics in Scantrailer.
  2 complete dental clinics built up in Pioner trailer from Scanvogn.
  The mobile clinic trailer is complete with 2 Heka patient chairs with all equipment and integrated X-ray. The trailer was built in 2014, it is built to the highest standards and in quality products.
  The trailer and equipment have the necessary approvals and certifications from the Danish authorities.
  The trailer is registered for the first time on 14.06.2014.
  The trailer is specially built and contains solar panels, lithium batteries, gas and 230 volt connection, LED lighting and with its own water and wastewater tank.
  Reinforced undercarriage with double Truma mover on wheels and powerful traction.
  There has been a meltdown of a battery
  in the trailer.
  Thorough cleaning has subsequently been done by a professional cleaning company.
  There is still a slight odor from the battery meltdown.
  New batteries have been purchased and installed in the trailer.
  The trailer is sold without number plates, registration certificate included.

  The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  Important sales information

  Seller Tom Jensen - Repr
  Location 2450 København SV., Denmark

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  3501310 23.02.2021 14:06:32 78 000
  1300471 23.02.2021 14:06:09 76 000
  3501310 23.02.2021 14:01:15 74 000
  5028707 23.02.2021 13:57:07 72 000
  3501310 23.02.2021 13:59:03 70 000
  3501310 23.02.2021 13:55:05 66 000
  5028707 23.02.2021 13:42:48 65 000
  3501310 23.02.2021 13:54:58 64 000
  3501310 23.02.2021 13:54:48 60 000
  1313902 23.02.2021 13:39:09 56 000
  5028707 23.02.2021 13:20:29 54 000
  1313902 22.02.2021 23:01:03 52 000
  3501310 22.02.2021 14:51:33 50 000
  Minimum start bid 50000
  *= Autobid