All auctions Construction Machines Tornkran/ Byggkran/ Crane

Tornkran/ Byggkran/ Crane Helsingborg

All amounts in SEK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 17.02.2021 14:00:00 Auction closed: 23.02.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandTornkran
 • ModelT33
 • Year Model1977
 • Serial number312-214
 • Extra equipmentFjärrstyrd/ trådlös radiostyrning
 • Kilometers347791

Additional features

  Other information

  Tornborgs byggkran självresande på Scania Wabis chassi.
  Mätarställning 347791km
  Modell T33
  Max lastvikt 3000kg
  Årsmodell troligen 1977
  Eftermonterad trådlös radiostyrning.
  Räckvidd 30m
  Krokhöjd 22mm
  Spetslast 700kg
  Transportmått
  Längd 18,4m
  Bredd 2,5m
  Höjd 4,1m
  Kranen uppställd och besiktigad 2017
  Flyttad 2019 till nuvarande plats.
  I drift 2021-01-09 ( Enligt film)
  Köpare ansvarar för fackmannamässig nedmontering och bortforsling.
  Så fastighet ej kommer till skada.
  På grund av den långa uppställningen krävs verktyg, batteri, batteriladdare, diesel, bränslefilter och kunnig personal för nedmontering

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till fredag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-6387905 eller mats@logpar.com


  English

  Tornborgs construction crane self-propelled on Scania Wabi's chassis.
  Meter reading 347791km
  Model T33
  Max load weight 3000kg
  Model year probably 1977
  Retrofitted wireless radio control.
  Range 30m
  Hook height 22mm
  Top load 700kg
  Transport dimensions
  Length 18.4m
  Width 2.5m
  Height 4.1m
  The crane set up and inspected in 2017
  Moved in 2019 to the current location.
  In operation 2021-01-09 (According to film)
  Buyer is responsible for professional disassembly and removal.
  So property is not damaged.
  Due to the long line-up, tools, battery, battery charger, diesel, fuel filter and knowledgeable personnel are required for disassembly.

  NOTE !

  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday

  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

  All questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com


  Important sales information

  Seller LogistikPartner Sverige AB - Repr
  Location Helsingborg, Sweden

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  Minimum start bid 6000
  *= Autobid