All auctions Construction Equipment Rimas Multi-Trac 327-4 WD Redskabsbærer / Toolcarrier

Rimas Multi-Trac 327-4 WD Redskabsbærer / Toolcarrier HL-9000 Aalborg

All amounts in DKK
Sold for: 39 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 13.02.2021 14:00:00 Auction closed: 25.02.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandRimas
 • Model327-4
 • Year Model2008
 • CE-markedYes
 • Hours1775

Additional features

 • EngineMitsubishi
 • GearboxHydro
 • Tires & belts20/1000x10
 • FuelDiesel

Other informationRimas Multi-Trac 327-4 WD Redskabsbærer

Med tilbehør

Nesbo Kost svingbar 600 mm fejeringe
Feje-suge anlæg
Saltspreder
Kantskærer
Klipperdeck 150 cm
Dozerblad svingbar 125 cm
Frontskovl 100 med hydraulisk tip

Regulær maskine som er funktionstestet ved gennemgang, maskinen er i funktionel stand. Ikke alle funktionaliteter og udstyr/tilbehør er afprøvet ved gennemgang, men virkede ved sidste anvendelse, der er naturligt slitage som må forventes i forhold til timer og alder, der bør udføres service før den tages i brug.

Sælges uden nummerplader. Registreringsattest medfølger.

Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på telefon eller mail, du finder info på: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da

For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade er du velkommen til at kontakte:

Konsulent Midt- og Nordjylland
Henrik Langballe
Telefon: +45 21990123
Mail: Henrik@Logpar.com

Konsulent Nordjylland:
Jeanette Højgaard Simonsen
Telefon: +45 42957123
Mail: Jeanette@Logpar.com

Konsulent Midt- og Sønderjylland
Søren Mark
Telefon: +45 42963410
Mail: soren@Logpar.com

Konsulent Fyn og øerne
Finn Banke
+45 28191454
Mail: Finn@logpar.com

Konsulent Nordvestsjælland
Tom Jensen
Telefon: +45 26164049
Mail: tom@Logpar.com

Konsulent Nordsjælland
Erik Høi
+45 40402204
Mail: erik@Logpar.com

Konsulent KBH, Amager og KBH omegn
Bjarne Piilgaard
Telefon:+45 71834283
Mail: bjarne@Logpar.com

Konsulent Sydsjælland og øerne
Ove Christiansen
Telefon: +45 20306776
Mail: ove@Logpar.com

Koordinator DK
Søren Mark
Telefon: +45 42963410
Mail: soren@Logpar.comEnglish

Rimas Multi-Trac 327-4 WD Tool carrier

With accessories

Nesbo sweeper swivel 600 mm sweeping rings
Sweep-suction plant
Salt spreader
Edge cutter
Mower deck 150 cm
Dozer blade swivel 125 cm
Front Bucket 100 with hydraulic tip

Regular machine which has been function tested during inspection, the machine is in functional condition. Not all functionalities and equipment / accessories have been tested at review, but worked at last use, there is natural wear and tear that must be expected in relation to hours and age, which should be performed service before it is used.

Sold without number plates. Registration certificate included.

The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

Important sales information

Seller Henrik Langballe - Repr
Location HL-9000 Aalborg, Denmark

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5029791 24.02.2021 21:46:51 31 000
5029416 20.02.2021 16:16:32 30 000
5023333 18.02.2021 19:47:54 26 000
5029416 20.02.2021 16:10:36 23 000
5029598 17.02.2021 12:40:17 21 000
5029598 17.02.2021 09:40:38 20 000
5029598 16.02.2021 15:14:59 18 000
5029598 16.02.2021 13:07:38 17 000
5029598 16.02.2021 12:54:56 16 000
5023333 14.02.2021 22:25:39 15 000
Minimum start bid 8000
*= Autobid