All auctions Construction Equipment Gram Fryser, ikke brukt. / refrigerator,chiller, not used

Gram Fryser, ikke brukt. / refrigerator,chiller, not used Mongstad

All amounts in NOK
Highest bid 5 300,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 100,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 10.02.2021 14:00:00 Auction closed: 24.02.2021 21:07:11 CET

Product information

Features

  Additional features

   Other information

   Gram Kjøleskap KP 82 CCF L2 5S.
   Spesialdesignet for å gå på R404A, gasskjøling.

   Ikke brukt.   Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
   Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.
   Vennligst observer: Equinor eller base har ansvar for om a? melde ifra hvis det oppdages kritikkverdige forhold ved transportør, personell, utstyr eller kjøretøy som strider med regelverket for veitransport i Norge.
   Ved lasting/henting av tungt/voluminøst materiell hvor Equinor eller base er involvert, ber vi kjøper om å opprette dialog for å tilpasse seg evt. lokalt regelverk.
   .

   English

   Gram chiller KP 82 CCF L2 5S.
   designed for running on R404A, gas cooled.

   INot used


   Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
   The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

   Please note: Equinor or the base are responsible for reporting any unacceptable conditions discovered for carriers, personnel, equipment or vehicles that violate the road transport regulations in Norway.
   For loading/collection of heavy / voluminous material where Equinor or base is involved, we ask the buyer to establish a dialogue to adapt to any local regulations

   Important sales information

   Seller Equinor
   Location Mongstad , Norway

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   208861 24.02.2021 21:02:11 5 300
   5011057 24.02.2021 21:01:38 5 200
   5023658 24.02.2021 21:00:44 5 100
   5011057 24.02.2021 20:59:31 5 000
   208861 24.02.2021 20:59:12 4 700
   5011057 24.02.2021 20:58:19 4 600
   5023658 24.02.2021 20:57:35 4 500
   5011057 24.02.2021 20:53:30 4 400
   5023658 24.02.2021 20:48:24 4 000
   5011057 24.02.2021 20:44:41 3 800
   5023658 24.02.2021 20:43:39 3 400
   240182 24.02.2021 20:24:59 3 300
   5019976 24.02.2021 16:01:53 3 200
   240182 24.02.2021 16:00:50 3 100
   5019976 24.02.2021 13:43:18 3 000
   240182 24.02.2021 13:42:04 2 900
   5019976 24.02.2021 09:09:52 2 800
   240182 24.02.2021 08:44:38 2 700
   5019976 24.02.2021 08:17:20 2 600
   240182 24.02.2021 08:04:52 2 500
   240182 24.02.2021 08:04:21 2 000
   5019976 22.02.2021 23:04:05 2 000
   240182 24.02.2021 08:03:46 1 500
   208861 19.02.2021 23:02:13 1 300
   213224 17.02.2021 20:22:07 1 200
   5005677 15.02.2021 19:16:01 1 100
   233778 12.02.2021 15:54:55 1 100
   220042 14.02.2021 12:27:59 900
   231467 13.02.2021 00:27:21 700
   229575 11.02.2021 16:15:30 500
   216828 11.02.2021 12:02:17 400
   Minimum start bid 400
   *= Autobid