CAT 349E HDHW Karlstad

All amounts in SEK
Highest bid 714 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 11.02.2021 14:00:00 Auction closed: 25.02.2021 21:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandCaterpillar
 • Model349E HDHW
 • Year Model2012
 • Serial numberKFX00243
 • Extra equipmentSkopa / Bucket ca 3 kbm
 • CE-markedYes
 • Hours9322

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)1242/369/334
 • Transport weight (kg)53000

Additional features

 • EngineC13 ACERT
 • Tires & belts600mm 2 kam (DG) HD
 • FuelDiesel
 • Payload52200

Other information

HD Reach Boom. 6,9M. Stick 3,0
Dieselvärmare
Centralsmörjning
Typ av spakar: original
Hel framruta
Kamera: Ja bakåt
Extra kamera: nej
Undervagn i %: ca 25. Breddningsbar
Plattbredd: 600 DG HD
Tankpump: Ja
Coldpack -Dubbla startbatterier, Eterpatron
24 volts uttag för starthjälp
Snabbfäste Hydrauliskt Klepp KM90
Skopor, Begskopa SMP, Slitribbor in o utvändigt
Arbetsbelysning 4 st på hyttak. + 2 st på bom.1 på höger sida. 2 st på motvikt 2 åt sidorna.

Övrig info: Gått på service avtal, Senaste service gjord vid: 8965 tim 20200908 av CAT dealer.

CE-märkning.
Säljarens helhetsbedömning:
Allmänt betyg (1-5): 4
Vi reserverar oss för felskrivningar
Maskin och brand besiktigad av Inspecta

Grävmaskinen är klar att tas i arbete.
Vi erbjuder frakt och finansiering på detta objekt

Se film på: https://www.youtube.com/watch?v=9xJA4E9pxyc&feature=youtu.be

Se fler bilder på
www.wtpmaskin.se/store

Frågor, kontakt oss på
wtpmaskin@gmail.com
+46 703309435

English

HD Reach Boom. 6.9M. Stick 3,0
Diesel heater
Central lubrication
Type of levers: original
Full windshield
Camera: Yes backwards
Extra camera: no
Chassis in%: approx. 25. Widenable
Plate width: 600 DG HD
Tank pump: Yes
Coldpack -Double starter batteries, Ether cartridge
24 volt socket for starting aid
Quick mount Hydraulic valve KM90
Buckets, Begskopa SMP, Wear ribs inside and outside
Work lighting 4 pcs on cabin roof. + 2 pcs on boom.1 on the right side. 2 pcs on counterweight 2 to the sides.

Other info: service agreement, Latest service done at: 8965 hr 20200908 by CAT dealer.

CE marking.
Seller's overall assessment:
General rating (1-5): 4
We reserve the right to make typos
Machine and fire inspected by Inspecta

The excavator is ready for operation.
We offer transport for a fee.

Watch film at: https://www.youtube.com/watch?v=9xJA4E9pxyc&feature=youtu.be

See more photos at
www.wtpmaskin.se/store

Questions, contact us at
wtpmaskin@gmail.com
+46 703309435

Important sales information

Seller WTP Maskin AB
Location Karlstad, Sweden
Sellers website www.wtpmaskin.se/

Seller information

WTP Maskin AB hanterar denna auktion på uppdrag av ägaren av objektet.

För mer information eller för att boka tid för visning vänligen kontakta
WTP Maskin AB på telefon +46(0)70-330 94 35 eller wtpmaskin@gmail.com

OBS!
Upphämtning av objekt måste avtals minst 2 dagar i förväg.
Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag

WTP Maskin AB kan även ombesörja transporter, Reparationer, tvätt och export besiktningar.
Finansiering erbjuds via vår samarbetspartner. Kontakta oss i god tid före auktionens utgång för en anpassad offert efter era önskemål. Sedvanlig kreditprövning krävs.

Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
Samt fraktdokument och CMR dokument skrivs av köpare el transportbolaget.
Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning

---

WTP Maskin AB handles this auction on behalf of the owner of the object.

For more information or to book a time for viewing, please contact
WTP Maskin AB on telephone +46 (0) 70-330 94 35 or wtpmaskin@gmail.com

NOTE!
Collection of items must be agreed at least 2 days in advance.
Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday

WTP Maskin AB can also take care of transports, repairs, washing and export inspections.
Financing is offered via our partner. Contact us well in advance of the auction for a customized quote according to your wishes. Usual credit testing is required.

The buyer or transport company must arrange for loading of the item.
As well as shipping documents and CMR documents have to be written by buyers or the transport company.
The transport company is responsible for ensuring that the correct type of transport vehicle is sent to the cargo address.
If these conditions are not met, no extradition will take place

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
240679 24.02.2021 20:43:18 714 000
203222 25.02.2021 16:58:05 712 000
5015056 25.02.2021 15:07:50 708 000
5015056 25.02.2021 09:30:29 704 000
5015056 25.02.2021 09:28:49 700 000
5029739 24.02.2021 00:32:42 652 000
240679 14.02.2021 20:20:06 650 000
Minimum start bid 650000
*= Autobid