All auctions Boat Ro-Ro Passager bil færge / Ro-Ro Passenger car ferry

Ro-Ro Passager bil færge / Ro-Ro Passenger car ferry SM - Fyn

All amounts in DKK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 05.01.2021 14:00:00 Auction closed: 14.01.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

 • Year Model1982
 • Serial numberOVIK2 IMO 8027858
 • CE-markedNo

Additional features

  Other information  Ro-Ro Passager bil færge.
  Årgang 1982.
  Kapacitet 150 passager.
  16-18 biler.
  Vogndæk er midlertidig konverteret til opholds lokaler. Der er installeret en aux maskine Scania ds8 motor til hydraulisk og el betjening af bov samt hækklappen. Dog er begge klapper p.t lukket med svejsning.

  Øvrige lokaler samt faciliteter skal renoveres.
  Der forefindes Industrikøkken med kapacitet til 150 mand.
  Restaurant med kapacitet til 100 gæster.
  Elevator fra vogndæk til restaurant.
  Akter dæk med cirka 35 Kvm. samt promenadedæk. Med cirka 42 kvm.
  Fordæk med cirka 18 kvm.
  Maskinrum indeholder 2 hoveder motorer Scania DNS 11 . samt en aux lys maskine 4 cyl. Duetz motor. Som ikke er færdig installeret.
  Derudover er der el samt styrer enheder til de resterende elementer på skibet.

  Færgen er udstyret med Black Box.

  Skibets er oplagt og kræver bundsyn før den kan forlade havnen og blive klassificeret. Der kan være en mulighed for dispensation ved udflagning hvor den forlader dansk farvand, dette skal dog søges af eventuelle køber.

  Sidste klassificering var Class B international waters passager færge.

  Den var sidst på værft / dok i 2017. der er derfor ifølge ejer ikke noget der skal repareres under vandlinjen.

  Alle nødvendige dokumenter medfølger.
  Måler brev.
  International skibs bevis.
  Stabilitets beregninger.
  Plantegninger.
  Dæks beregninger.
  Radio certifikat.
  Alle tidligere certifikater.

  Kendings bogstaver : OVIK2 IMO 8027858

  Brutto tonnage 468 tons.
  Kw output 377

  Skrue og aksler er blevet refittet. Der er også installeret ny 10.00 liter fersk vandtank.
  Stabiliserings tanke er refittet.

  L: 32,10 meter B: 8,30 meter + tanke
  Dybde gang 2,51 meter.

  OBS: nogle billeder er arkiv billeder af ældre dato og afbilleder ikke fartøjet som det står i dag.

  Der vil være mulighed for besigtigelse ved at kontakte Retrade på +45 42963410

  Alle eventuelle spørgsmål bedes rettes direkte til Retrade på telefon +45 42963410 eller på mail adresse soren@logpartner.com

  Objektet kan afhentes efter aftale. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: soren@logpartner.com NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
  support@retrade.eu Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail:
  support@retrade.eu

  English  Ro-Ro Passenger car ferry.
  Year 1982.
  Capacity 150 passenger.
  16-18 cars.
  Car deck is temporarily converted into a dining/concert hall. An auxiliary machine Scania ds8 engine has been installed for hydraulic and electric operation of the bow and stern opening. However, both openings are currently welded closed.

  Other rooms and facilities must be renovated.
  There is an Industrial Kitchen with capacity for 150 guests.
  Restaurant with capacity for 100 guests.
  Elevator from car deck to restaurant.
  Rear deck with approximately 35 sqm. as well as promenade decks. With about 42 sqm.
  Front deck with approximately 18 sqm.
  Engine room contains 2 main engines Scania DNS 11. as well as an auxiliary 4 cyl. Duetz engine for lighting. Which is not completely installed.
  In addition, there is electricity as well as controls units for the remaining elements of the ship.

  The ferry is equipped with Black Box.

  The ship is docked and requires bottom inspection before it can leave the port and be classified. There may be a possibility of exemption if it leaves Danish waters, however this must be sought by any buyer with the correct Danish authorities.

  Last classification was the Class B international waters passenger ferry.

  It was last at the shipyard / in dock in 2017. According to the owner there is therefore nothing to repair under the waterline.

  All necessary documents included.
  Measurement letter/documentation.
  International Ship documentation.
  Stability calculations.
  Deck Plans.
  Deck calculations.
  Radio certificate.
  All previous certificates are available.

  Identification Letters: OVIK2 IMO 8027858

  Gross tonnage 468 tons.
  Kw output 377

  Screw and shafts have been refitted. A new 10.00 liter freshwater tank has also been installed.
  Stabilization tanks are refurbished.

  L: 32.10 meters B: 8.30 meters + tanks
  Draught Depth is 2.51 meters.

  NOTE: Some of the photographs are from arkive and are of older date and do not depict the vessel in its current state.

  Inspection will be possible by contacting Retrade on +45 42963410
  Any questions should be directed directly to Retrade on telephone +45 42963410 or by email address soren@logpartner.com

  The object can be picked up by appointment. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: soren@logpartner.com
  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  Important sales information

  Seller Formidlingssalg
  Location SM - Fyn, Denmark

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  Minimum start bid 120000
  *= Autobid