All auctions Agriculture Massy Ferguson 190 Baler med Spragelsesvogn / Big baler with collectortrailer

Massy Ferguson 190 Baler med Spragelsesvogn / Big baler with collectortrailer JS - Kronjylland

All amounts in DKK
Highest bid 21 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 20.11.2020 14:00:00 Auction closed: 03.12.2020 19:36:00 CET

Product information

Features

 • BrandMassy Ferguson
 • Model190LB
 • Year Model1998
 • Serial number190LB50195
 • CE-markedNo

Transport information

 • Transport weight (kg)8681

Additional features

 • Tires & belts28L-26R3

Other information

Bigballe presser Massy Ferguson 190 Spragelse ballevogn

Presseren er ikke funktionstestet ved gennemgang, det er oplyst, at den er i funktionel stand. og har presset sæson 2020 Der er rust og slid i henhold til alder. Maskinen virkede ved sidste anvendelse, der bør udføres service før den tages i brug igen.

Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: jeanette@logpar.com NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail: jeanette@logpar.com Afhentning uden CMR-dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

Ønsker du at sælge på Retrade kan du kontakte din lokale Retrade konsulent, find konsulenten herunder.

Konsulent Midt- og Nordjylland
Henrik Langballe
Telefon: +45 21990123
Mail: Henrik@Logpar.com

Konsulent Nordjylland
Jeanette Simonsen
Telefon: +45 42957123
Mail: Jeanette@Logpar.com

Konsulent Midt-, Sønderjylland og Fyn
Søren Mark
Telefon: +45 42963410
Mail: soren@Logpar.com

Konsulent Nordsjælland og København
Tom Jensen
Telefon: +45 26164049
Mail: tom@Logpar.com

English

Bigballe Massy Ferguson 190 with Spragelse bale cart

The presses are not functionally tested upon review, it is stated that it is in functional condition. and has pressed season 2020 There is rust and wear according to age. The machine worked at last use, service should be performed before being put back into service.
The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: jj@icspartner.com
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: jj@icspartner.com Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

Important sales information

Seller Henrik Langballe - Repr
Location JS - Kronjylland, Denmark

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
1319662 03.12.2020 19:14:58 21 000
5028090 03.12.2020 18:32:10 20 000
5014304 02.12.2020 20:38:56 15 000
1319662 02.12.2020 10:34:09 14 000
5028090 01.12.2020 20:49:10 13 000
5014304 01.12.2020 17:40:52 11 000
1302263 26.11.2020 07:40:45 10 000
1319662 24.11.2020 21:12:01 9 000
5014304 23.11.2020 19:23:51 8 000
Minimum start bid 8000
*= Autobid