All auctions Agriculture John Deere 1210E Udkørselsmaskine med kran og grap / Forestry machine forwarder with crane and grap

John Deere 1210E Udkørselsmaskine med kran og grap / Forestry machine forwarder with crane and grap SM - 8940 Randers

All amounts in DKK
Highest bid 164 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 2 days
0 4 hours
1 4 minutes
2 3 seconds
Started: 10.11.2020 14:00:00 Auction closes: 26.11.2020 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandJohn Deere
 • Model1210E
 • Year Model2010
 • Serial numberCGCBF02001190
 • CE-markedYes
 • Hours17689

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)1000/310/380
 • Transport weight (kg)18000

Additional features

 • EngineJohn deere
 • Tires & belts710 / 45 - 26,5
 • FuelBio Diesel
 • CraneCF710

Other informationJohn Deere 1210E Udkørselsmaskine.
Maskinen er monteret med CF710, 10 meter kran med indvendig slangeføring på udskud.
Supergrap 360 gribber, med nyt rotator hoved fra 2020.
Der er monteret automatisk brandslukning samt central smøring.
710/45 - 26,5 Dæk.
Et dæk mister luft og skal have ny slange.
Drejekrans på føre hus kan sætte sig fast og skal serviceres inden brug.
Motor timer: 17689.
BOC kran timer: 17054.
FRC Ramme timer: 7563.
CAB kabine timer: 7561.
TRC transmission timer: 8878.
Total kørt: 27984 km.
Udskydelig arme på vognen er svejset fast.
Maskine er løbende er serviceret af autoriseret John Deere forhandler.
Alle service og reparationer kan dokumenteres.
Maskinen fremstår i funktionel stand og er taget ud af drift for nylig.


Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: henrik@logpar.com NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail: henrik@logpar.com Afhentning uden CMR-dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

Ønsker du at sælge på Retrade kan du kontakte din lokale Retrade konsulent, find konsulenten herunder.

Konsulent Midt- og Nordjylland
Henrik Langballe
Telefon: +45 21990123
Mail: Henrik@Logpar.com
Nordjylland
Jeanette Simonsen
Telefon +45 42957123
Mail: Jeanette@Logpar.com

Konsulent Midt-, Sønderjylland og Fyn
Søren Mark
Telefon: +45 42963410
Mail: soren@Logpar.com

Konsulent Nordsjælland og København
Tom Jensen
Telefon: +45 26164049
Mail: tom@Logpar.com

Konsulent Sydsjælland og øerne
Ove Christiansen
Telefon: +45 20306776
Mail: ove@Logpar.com


English

John Deere 1210E Forwarding machine.
The machine is fitted with CF710, 10 meter crane with internal pipes on the extension.
Supergrap 360 gripper, with new rotator head from 2020.
Automatic fire extinguishing and central lubrication are fitted.
710/45 - 26.5 Tires.
A tire loses air and must have a new hose.
The turntable on the cab can get stuck and must be serviced before use.
Engine hours: 17689.
BOC crane hours: 17054.
FRC Frame hours: 7563.
CAB cabin hours: 7561.
TRC transmission hours: 8878.
Total driven: 27984 km.
Extendable arms on the trolley are welded.
Machine is continuously serviced by authorized John Deere dealer.
All service and repairs can be documented.
The machine is in functional condition and has recently been taken out of service.

The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: jj@icspartner.com
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: jj@icspartner.com Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

Important sales information

Seller Offentlig myndighed / Public authoriity
Location SM - 8940 Randers, Denmark

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5014947 23.11.2020 21:05:52 164 000
226762 23.11.2020 07:01:21 162 000
204364 22.11.2020 19:28:02 160 000
5014947 21.11.2020 22:16:19 152 000
204364 13.11.2020 23:59:58 150 000
Minimum start bid 150000
*= Autobid