All auctions Transportation Kel-Berg 2 akslet rund tiptrailer(Asfalt) / 2 axle round tip trailer(Asphalt)

Kel-Berg 2 akslet rund tiptrailer(Asfalt) / 2 axle round tip trailer(Asphalt) JS - 9260 Gistrup

All amounts in DKK
Highest bid 35 400,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 10.11.2020 14:00:00 Auction closed: 23.11.2020 14:01:26 CET

Product information

Features

 • BrandKel-Berg
 • Year Model2012
 • Serial numberSKBT36B239KE15705

Additional features

 • Tires & belts425/65R22,5

Other information

Kel-Berg 2 akslet rund tiptrailer-Asfalt Trailer

Tilladt totalvægt 29800kg
Tilladt hovedbolttryk 16000
Tilladt boggietryk 20000
PENDEL-BAGKLAP: 2 stk. luftcylinder er
monteret, en i hver side som åbner og lukker
Automatisk pendelklappe.
HARDOX-bundplade i fuld længde.
Diesel tankanlæg 24v, slangeoprul.
Drejer mekanisk bag

Traileren er ikke funktionstestet ved gennemgang, det er oplyst, at den er fuld funktionsdygtig. Der er rust og slid i henhold til alder.

Sælges uden nummerplader. Registreringsattest medfølger.

Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: jeanette@logpar.com NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail: jeanette@logpar.com Afhentning uden CMR-dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

Ønsker du at sælge på Retrade kan du kontakte din lokale Retrade konsulent, find konsulenten herunder.

Konsulent Midt- og Nordjylland
Henrik Langballe
Telefon: +45 21990123
Mail: Henrik@Logpar.com

Konsulent Nordjylland
Jeanette Simonsen
Telefon: +45 42957123
Mail: Jeanette@Logpar.com

Konsulent Midt-, Sønderjylland og Fyn
Søren Mark
Telefon: +45 42963410
Mail: soren@Logpar.com

Konsulent Nordsjælland og København
Tom Jensen
Telefon: +45 26164049
Mail: tom@Logpar.com

English

Kel-Berg 2 axle round tipping trailer-Asphalt Trailer

Permitted total weight 29800kg
Permitted main bolt pressure 16000
Permitted bogie pressure 20000
PENDULUM REAR: 2 pcs. air cylinder is
mounted, one on each side which opens and closes
Automatic pendulum flap.
Full length HARDOX base plate.
Diesel tank system 24v, hose reel.
Turns mechanically behind

The trailer has not been function tested during review, it is stated that it is fully functional. There is rust and wear according to age.

The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: jj@icspartner.com
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: jj@icspartner.com Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

Important sales information

Seller Jeanette Simonsen - Repr
Location JS - 9260 Gistrup, Denmark

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
1319045 23.11.2020 13:56:26 35 400
5019923 19.11.2020 14:05:22 33 400
Minimum start bid 33400
*= Autobid