All auctions Transportation Släpkärra/ Trailer

Släpkärra/ Trailer Åstorp

All amounts in SEK
Highest bid 9 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 09.11.2020 14:00:00 Auction closed: 23.11.2020 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandSläpkärra/ Trailer
 • ModelBOJ
 • Year Model1997
 • Serial numberNr: S1053
 • Registration numberEZD909
 • CE-markedYes

Additional features

  Other information

  Släpkärra boggie använts för transport av vält. Med ramp.
  Märke BOJ släp special
  Tillverkat 1997
  Avställd
  Senast godkända besiktning 19-01-15
  Nästa besiktning 21-01-31
  Längd 5450mm
  Bredd 2440mm
  Lastlängd 3960mm
  Bakre överhäng 1490mm
  Tjänstevikt 760kg
  Maxlast 2240kg
  Totalvikt 3000kg

  OBS!
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörjer lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till fredag

  Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
  ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
  vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-6387905 eller mats@logpar.com

  English

  Trailer bogie used for transporting rollers. With ramp.
  Brand BOJ trailer special
  Made in 1997
  Not in traffic
  Last approved inspection 19-01-15
  Next inspection 21-01-31
  Length 5450mm
  Width 2440mm
  Load length 3960mm
  Rear overhang 1490mm
  Service weight 760kg
  Max load 2240kg
  Total weight 3000kg

  NOTE !
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Friday

  This auction's item may have defects that arise as a direct result of the material
  sometimes standing up to several months between registration and collection. Therefore, can
  We do not guarantee the capacity of the battery and the function of the brakes, there may be faults in the electrical system and other faults can occur when the material is stationary.

  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

  All questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387905 or mats@logpar.com


  Important sales information

  Seller NCC Sverige AB
  Location Åstorp, Sweden
  Sellers website ncc.com

  Seller information

  Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

  Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
  LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

  OBS!
  Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg.
  Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet.
  Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget.
  Transportbolaget ansvarar för att rätt typ av transportfordon sänds till last adressen.
  Om dessa villkor inte uppfylls sker ingen utlämning.
  Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till torsdag


  -----
  Sales are handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objectsAll questions related to this auction or request for review can be addressed
  Logistics Partner Sweden by phone +46 (0) 70-6387771 or peter@logpar.com

  NOTE !
  Pick-up of items must be notified at least 1 day in advance.
  The buyer or transport company must take care of the loading of the item.
  As well as shipping documents and CMR documents are written by the buyer or the transport company.
  The transport company is responsible for sending the correct type of transport vehicle to the cargo address.
  If these conditions are not met, no extradition will be made.
  Pick-up is between 08.00-16.00 Monday to Thursday  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5027972 23.11.2020 13:24:27 9 000
  5016092 21.11.2020 10:01:54 5 000
  5011622 20.11.2020 19:30:00 4 000
  5017813 19.11.2020 09:13:07 3 000
  2200570 09.11.2020 15:53:19 2 000
  Minimum start bid 2000
  *= Autobid