All auctions Construction Machines MF 50 Rendegraver / Back Hoe Loader

MF 50 Rendegraver / Back Hoe Loader OC 4171

All amounts in DKK
Sold for: 34 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 06.11.2020 14:00:00 Auction closed: 19.11.2020 14:14:04 CET

Product information

Features

 • BrandMF
 • Model50
 • Serial number827413

Additional features

 • EngineDiesel
 • Tires & belts16.9-28 - 9.00-16, app 90% tilbage
 • Wheel drive2
 • FuelDiesel

Other information

MF 50 Rendegraver.
Frontskovl med skær.
Bagskovle 80, 70,40 cm. Kasse med nye tænder medfølger.
Sideforskydning.
Revne i frontrude.
Maskinen fremtræder utrolig velholdt og flot. Mange forbedringer er lavet bl.a. vedr. lys og kontakter.
Maskinen er funktionstestet ved gennemgang og er i fin funktionel stand. Ikke alle funktioner er afprøvet, men alt virkede ved sidste anvendelse. Ejer har selv været fører de sidste mange år. Service og olieskift mm. er udført løbende efter producentens anvisninger.
Timetæller viser 2904 men er sandsynligvis skiftet.

Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
support@retrade.eu Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på telefon eller mail, du finder info på: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da

For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade er du velkommen til at kontakte:

Konsulent Midt- og Nordjylland
Henrik Langballe
Telefon: +45 21990123
Mail: Henrik@Logpar.com

Konsulent Midt-, Sønderjylland og Fyn
Søren Mark
Telefon: +45 42963410
Mail: soren@Logpar.com

Konsulent Nordsjælland og København
Tom Jensen
Telefon: +45 26164049
Mail: tom@Logpar.com

Konsulent Sydsjælland og øerne
Ove Christiansen
Telefon: +45 20306776
Mail: ove@Logpar.com


English

MF 50 Back Hoe Loader.
Front bucket with cutting edge.
Rear buckets 80,70,40 cm., box with new teeth included.
Side shift.
Front windscreen has a crack.
The loader appears very well maintained and looks nice and tidy.
Many improvements done, ex. lights and switches.
The loaders has been functionally tested during inspection and is in good functional condition. Not all functions are tested , but everything was working during last work. Owner has been operator the last many years.
Service and change of oil & lubrications is done continuously as to manufactures manual.
Hour meter shows 2904 but is probably changed.

The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

Med venlig hilsen / with best regards
Søren Mark
Konsulent

Retrade
Mob: +45 42963410
Soren@logpar.com
www.retrade.eu


Important sales information

Seller Ove Christiansen - Repr
Location OC 4171, Denmark

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5027889 19.11.2020 14:09:04 27 000
5007925 19.11.2020 14:07:31 26 000
5027889 19.11.2020 14:03:37 25 000
1326162 19.11.2020 14:00:49 24 000
5027889 19.11.2020 13:56:31 23 000
5007925 19.11.2020 13:52:58 22 000
1326162 19.11.2020 13:51:16 21 000
5027889 19.11.2020 13:31:21 20 000
5014351 19.11.2020 13:05:17 19 000
1321013 19.11.2020 12:44:16 18 000
5014351 18.11.2020 21:17:08 14 000
1326162 18.11.2020 10:49:58 13 000
5027837 17.11.2020 20:25:42 12 000
5027837 17.11.2020 20:25:01 11 000
5024486 15.11.2020 20:02:01 10 000
5014351 08.11.2020 15:38:16 9 000
Minimum start bid 9000
*= Autobid