All auctions Industry Kran Logos giraf 160 med Klo og Mandskabskurv/ with Claw and Crew Basket

Kran Logos giraf 160 med Klo og Mandskabskurv/ with Claw and Crew Basket JS - 9400 Nørresundby

All amounts in DKK
Highest bid 3 300,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 09.10.2020 14:00:00 Auction closed: 22.10.2020 21:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandLogos Giraf
 • Model160
 • Year Model2003
 • Serial number12370
 • CE-markedYes

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)500/250/150
 • Transport weight (kg)2000

Additional features

  Other information

  Kran Logos Giraf type 160 med Klo og mandskabskurv

  Afmonteret fra rendegraver

  Har været monteret på en Hydrema rendegraver

  Objekt/Maskinen er ikke afprøvet/ tilstand ukendt Virkede ved sidste anvendelse.
  Der skal udføres service før objektet tages i brug igen.

  Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: jeanette@logpar.com NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail: jeanette@logpar.com Afhentning uden CMR-dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade kan du kontakte din lokale Retrade konsulent, find konsulenten herunder. Konsulent Nordjylland Jeanette Simonsen Telefon: +45 42957123 Mail: Jeanette@Logpar.com Konsulent Midt- og Nordjylland Henrik Langballe Telefon: +45 21990123 Mail: Henrik@Logpar.com Konsulent Midt-, Sønderjylland og Fyn Søren Mark Telefon: +45 42963410 Mail: soren@Logpar.com Konsulent Nordsjælland og København Tom Jensen Telefon: +45 26164049 Mail: tom@Logpar.com

  English

  Crane Logos Giraffe type 160 with Claw and crew basket

  Disassembled from backhoe

  Has been mounted on a Hydrema backhoe

  Object / The machine is not tested / condition unknown Worked in last use.
  Service must be performed before the object is used again.

  The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: jj@icspartner.com NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: jj@icspartner.com Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  Important sales information

  Seller Henrik Langballe - Repr
  Location JS - 9400 Nørresundby, Denmark

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  241160 19.10.2020 21:25:44 3 300
  5002348 18.10.2020 09:39:44 2 300
  Minimum start bid 2200
  *= Autobid