All auctions Construction Machines Batch#3 Røykdykker utstyr Bergen Brannvesen / Smoke diver equipm. Bergen Fire dpt.

Batch#3 Røykdykker utstyr Bergen Brannvesen / Smoke diver equipm. Bergen Fire dpt. Bergen

All amounts in NOK
Highest bid 25 500,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 05.10.2020 14:00:00 Auction closed: 19.10.2020 14:11:02 CET

Product information

Features

  Additional features

   Other information

   Pakke Røykdykkerutstyr pakke#3.

   Meiser 15 stk Draeger PSS 7000 2015.
   God stand. Ca 5 års «levetid» på reduksjonsventil.
   Meiser har regulerbar rygg, bevegelig hoftebelte og har ekstra uttak for luft på magebeltet

   Lungeautomater med kort slange 15 stk Draeger PSS de fleste fra 2015. God stand

   Masker med klipsfester 18 stk medium,2 small. Draeger FPS 7000 6-15 år gamle, god stand.

   Bodyguard 13 stk Draeger Bodyguard 1000 2015-18. God stand

   Årlig kontrollert, sist August 2020, dokumentasjon årlig kontroll medfølger. Se også vedlegg for fullstendig oversikt

   Brukt Draeger røykdykkerutstyr
   Bergen brannvesen og samarbeidskommunene har kjøpt nytt, -og har standardisert sitt røykdykkerutstyr. Vi selger derfor unna alt som er brukt.
   Om utstyret:
   Røykdykkerutstyret er produsert i perioden fra 1999 til 2018. Utstyret består av bæremeiser, lungeautomater, masker og bodyguarder. Noe av utstyret er av nyere dato, er nylig kontrollert og godkjent. Dette utstyret er av god kvalitet og kan umiddelbart tas i beredskapsmessig bruk. Andre deler av utstyret er slitt og av eldre årgang. Dette utstyret vil ikke kunne benyttes uten betydelige oppgraderinger og reparasjoner. Røykdykkerutstyret selges derfor i «batcher»(pakker), med ulik kvalitet og årgang.
   Vedlikehold:
   Utstyret har opp gjennom årene vært vedlikeholdt av Bergen brannvesen sitt eget røykdykkerverksted i tråd med leverandørenes krav. Utstyret har vært i bruk frem til starten av 2020
   Godkjenning/dokumentasjon/reklamasjon:
   Bergen brannvesen fraskriver seg alt ansvar etter utstyret er solgt og tatt i bruk av kjøper. Det blir kjøpers oppgave å sørge for at utstyret til enhver tid er funksjonelt og godkjent.
   Noen av «pakkene» har nylig(aug/sep2020,) gjennomgått årlig kontroll på Bergen brannvesens røykdykkerverksted. Dette utstyret kan umiddelbart benyttes operativt. Her medfølger det dokumentasjon.
   Alle andre «pakker», MÅ gjennomgå ny årskontroll hos leverandør eller godkjent verksted, for å kunne gjenopprette operativ status. Bergen brannvesen kan IKKE garantere at dette utstyret er fri for kritiske feil eller mangler slik det ligger pr i dag. Det er derfor svært viktig at kjøper setter seg inn i de krav som ligger til vedlikehold og service.

   Bud og befaring:
   Det kan kun gis bud på hele batcher(pakker). «Batchene» vil ikke bli ytterligere delt opp. Det anbefales besiktigelse av utstyret hos Bergen brannvesen på hovedbrannstasjonen før ett eventuelt salg. Følgende dato er satt av; 16 september. Nærmere tidspunkt for besiktigelse avklares nærmere med røykdykkerkoordinator, Nils Harald Ekerhovd på mailadresse; nils.h.ekerhovd@bergen.kommune.no . Ved andre spørsmål, kan røykdykkerkoordinator nås på telefon 97698035

   English

   Various safety-equipement. Firefighting, smoke diver. From Bergen Fire dpt.
   Equipment is nicely used and well-maintained.
   Serviced aug 2020, documented yearly controll.

   All equipm. is in good condition.
   Backframes lift Dräger. 15 pcs 2015.
   Lung-breathing equipment Dräger. 15 pcs mostly 2015
   Masks 20 pcs Draeger 6-15 years old
   Bodyguard 13 pcs Draeger Bodyguard 1000 2015-18

   Nils Harald Ekerhovd mail; nils.h.ekerhovd@bergen.kommune.no .
   +47 97698035

   Important sales information

   Seller Bergen Brannvesen
   Location Bergen, Norway

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   5026883 19.10.2020 14:06:02 25 500
   5026883 19.10.2020 14:05:20 25 500
   5026883 19.10.2020 14:04:21 24 500
   5026883 19.10.2020 14:03:44 22 500
   5026883 19.10.2020 14:02:08 21 000
   5026883 19.10.2020 14:01:09 19 500
   5026883 19.10.2020 14:00:15 18 500
   5026883 19.10.2020 13:59:18 17 500
   5026883 19.10.2020 13:58:05 16 000
   5026883 19.10.2020 13:57:34 15 000
   5026489 19.10.2020 12:41:47 13 600
   5017343 19.10.2020 12:39:11 12 600
   5026489 19.10.2020 12:01:40 11 600
   5017343 14.10.2020 10:48:42 10 600
   5026883 14.10.2020 10:07:32 9 600
   5017343 12.10.2020 11:59:51 8 500
   5026883 11.10.2020 02:42:08 7 500
   5026883 06.10.2020 03:19:32 6 500
   5026883 06.10.2020 03:18:30 5 000
   Minimum start bid 5000
   *= Autobid