All auctions Construction Machines Mobilt opbevaringsrum / Mobile storage room

Mobilt opbevaringsrum / Mobile storage room SM - 2650 Hvidovre, Denmark

All amounts in DKK
Highest bid 2 800,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 01.10.2020 14:00:00 Auction closed: 19.10.2020 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandAltiflex

Additional features

  Other information  Fleksibelt opbevaringsrum til sikker opbevaring af værktøj og materialer på byggepladsen.


  Værd at vide om produktet:

  - Kan leveres med el, lys, varme og udsugning

  - Kan aflåses, så værktøj og andre materialer kan være beskyttet under pause og efter arbejdstid.

  - Mulighed for at opdele i flere rum, og kan indrettes med hylder.  Altiflex mobile opbevaringsrum består af genanvendelige og energibesparende moduler og kan indrettes med hylder, knager, lys, el og varme. Opbevaringsrummet er let at flytte rundt på byggepladsen i takt med skiftende arbejdsbehov.

  Med et opbevaringsrum sparer man tid og penge på op- og nedbæring af værktøj og materialer i pauser og efter arbejdstid, da der er mulighed for sikker opbevaring, der hvor byggeprocessen foregår - opbevaringsrummet kan nemlig aflåses.

  Det mobile opbevaringsrum sælges som en samlet pakke på en palle med alt inkluderet: Moduler, dør, S-beslag og tætningslister.

  Vægt og rummål:
  Samlet areal: 1,6 m
  (230 x 110 x 140 cm)
  Vægt: 200 kg

  Altiflex Systemet er et innovativt og fleksibelt system til midlertidige vægge, skillevægge, opbevaring og facade aflukning af byggerier. Systemet har en ekstremt høj ydeevne med hensyn til sikkerhed, energieffektivitet og produktivitet, hvilket naturligvis øger rentabiliteten generelt. Altiflex Systemet er fleksibelt, vedligeholdelsesfrit og genanvendeligt i minimum 15 år. Systemet er et miljøvenligt alternativ, som kan spare entreprenører og håndværkere en betydelig mængde tid, ressourcer og energi.

  Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail: support@retrade.eu

  Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle
  tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på telefon eller mail,
  du finder info på: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da


  For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade er du velkommen til at kontakte:

  Konsulent Midt- og Nordjylland

  Henrik Langballe

  Telefon: +45 21990123

  Mail: Henrik@Logpar.com


  Konsulent Midt-, Sønderjylland og Fyn

  Søren Mark

  Telefon: +45 42963410

  Mail: soren@Logpar.com


  Konsulent Nordsjælland og København

  Tom Jensen

  Telefon: +45 26164049

  Mail: tom@Logpar.com


  Konsulent Sydsjælland og øerne

  Ove Christiansen

  Telefon: +45 20306776

  Mail: ove@Logpar.com

  English

  The mobile storage room is for safe storage of tools and materials on the construction site.

  Worth knowing about the product:

  - Can be supplied with electricity, light, heating and ventilation

  - Can be locked so that tools and other materials can be safe during breaks and after working hours.

  - It is possible to divide the storage space into several rooms and can be organized with shelves.


  Altiflex mobile storage room consists of reusable and energy-saving modules and can be decorated with shelves, hooks, lights, electricity and heating. The Storage room is easy to move around the construction site, aligning with changing needs.

  With a storage room, you save time and money by not having to carry around tools and materials during breaks and after working hours, as there is a opportunity for safe storage where the construction process takes place.

  The mobile storage room is sold as a complete package with everything included: Modules, door, brackets and gaskets.

  Weight and measurement:
  1,6 square meters
  200 kg

  The Altiflex System is an innovative and flexible system for temporary walls, partitions, storage, and facade removal of buildings. The system has an extremely high performance in terms of safety, energy efficiency and productivity, which of course increases profitability in general. The Altiflex system is flexible, maintenance-free and reusable for a minimum of 15 years. The system is an environmentally friendly alternative that can save contractors and craftsmen a significant amount of time, resources, and energy.

  The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO
  loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be
  directed to: support@retrade.eu

  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  Important sales information

  Seller Altiflex APS
  Location SM - 2650 Hvidovre, Denmark, Denmark

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5017969 15.10.2020 18:26:27 2 800
  Minimum start bid 2800
  *= Autobid