All auctions Agriculture Ford 7840 Traktor / Tractor

Ford 7840 Traktor / Tractor JS-9330 Dronninglund

All amounts in DKK
Highest bid 33 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 14.09.2020 14:00:00 Auction closed: 24.09.2020 14:05:33 CET

Product information

Features

 • BrandFord
 • Model7840
 • Serial numberR11654 015191B FE6PCW
 • CE-markedYes

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)500/250/280
 • Transport weight (kg)6000

Additional features

 • EngineFord
 • GearboxManuel
 • Tires & belts16,9x38 //420/70x24
 • FuelDiesel

Other information

Ford 7840
Følgende er konstateret ved gennemgang.
Styretøj skal efterses, olietrykslampe lyser,håndbremse lyser(ny kontakt medfølger) Sæderyg er løs, sidespejl skal monteres(ligger i traktor). Div. utætheder. Løs forbindelse til nøgle periodevis. Hydr.udtag kører som de skal. Timetæller viser 859 ??

Maskinen er funktionstestet ved gennemgang, og er i funktionel stand. Ikke alle funktionaliteter er afprøvet ved gennemgang, Der er naturligt slitage som må forventes i forhold til timer og alder, der bør udføres service før den tages i brug.Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: henrik@logpar.com

NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail: henrik@logpar.com Afhentning uden CMR-dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade kan du kontakte din lokale Retrade konsulent, find konsulenten herunder. Konsulent Nordjylland Jeanette Simonsen Teleforn: +4542957123 Jeanette@logpar.com Henrik Langballe Telefon: +45 21990123 Mail: Henrik@Logpar.com Konsulent Midt-, Sønderjylland og Fyn Søren Mark Telefon: +45 42963410 Mail: soren@Logpar.com Konsulent Nordsjælland og København Tom Jensen Telefon: +45 26164049 Mail: tom@Logpar.com

English


Ford 7840
The following has been established by review.
Steering must be inspected, oil pressure lamp illuminated, parking brake illuminated (new contact included) Seat back is loose, side mirror must be fitted (located in tractor). Div. leaks. Loosen connection to key periodically. Hydraulic outlets run as they should. Hour meter shows 859 ??

The machine has been functionally tested during inspection, and is in functional condition. Not all functionalities have been tested on review. There is natural wear and tear which must be expected in relation to hours and age, which should be serviced before it is used.

The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: jj@icspartner.com NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: jj@icspartner.com Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

Important sales information

Seller Jeanette Simonsen - Repr
Location JS-9330 Dronninglund, Denmark

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5015513 24.09.2020 14:00:33 33 000
1301622 24.09.2020 13:59:09 32 000
5015513 24.09.2020 13:34:07 31 000
1305624 24.09.2020 13:18:32 30 000
1320204 24.09.2020 13:13:33 29 000
5015513 24.09.2020 09:47:21 28 000
5005119 24.09.2020 07:59:48 27 000
1311444 24.09.2020 00:24:54 26 000
5015513 23.09.2020 21:05:03 25 000
5026609 23.09.2020 12:39:23 24 000
5005119 21.09.2020 21:33:40 23 000
1314237 21.09.2020 20:53:02 22 000
1311444 16.09.2020 21:30:57 21 000
1314237 15.09.2020 20:44:39 20 000
1311444 14.09.2020 22:32:37 10 000
Minimum start bid 10000
*= Autobid