All auctions Construction Machines Diverse Have&Park reservedele

Diverse Have&Park reservedele HL-9000 Aalborg

All amounts in DKK
Sold for: 1 200,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 100,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 08.09.2020 14:00:00 Auction closed: 17.09.2020 14:00:00 CET

Product information

Features

  Transport information

  • Transport dimension (L/W/H)100/100/100
  • Transport weight (kg)100

  Additional features

   Other information

   Diverse Have&Park reservedele
   Se vedhæftet dokument med reservedels nummer og styk og pris

   Paller og pallerammer medfølger ikke

   Denne auktion afholdes I samarbejde med Almas Park & Fritid Aalborg. Objekterne på auktionen kan besigtiges mandag-fredag KL. 8-15 på adressen Gugvej 138, 9210 Aalborg SV. ( link https://parkogfritid.dk ) Alle auktioner afsluttes onsdag den. 17/6-2020, hvor Almas Park & Fritid afholder Åbenhus arrangement. Diverse objekter er kommet retur fra byttehandler og objekterne er ikke gennemgået for fejl og mangler.
   Almas samarbejder med DLL finansieringspartner, så det vil også være muligt at indhente finansierings forslag : Peter Guldbæk
   peter.guldbaek@dllgroup.com
   Mobil +4524291719
   Retrade vil ligeledes være tilstede ved åbenhus arrangementet.
   Ved spørgsmål ret henvendelse til: Konsulent Henrik Langballe
   henrik.logpar.com
   Mobil +4521990123
   Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail:
   jj@icspartner.com NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
   jj@icspartner.com Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade klik på link: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#sales_da

   English

   Miscellaneous Garden & Park spare parts
   See attached document with spare part number and piece and price
   New parts

   Pallets and pallet frames are not included

   This auction is held in collaboration with Almas Park & Fritid Aalborg. The items at the auction can be viewed Monday-Friday KL. 8-15 at the address Gugvej 138, 9210 Aalborg SV. All auctions will close on Wednesday. 17 / 6-2020, where Almas Park & Fritid will host the Open House event
   (See Link https://parkogfritid.dk) Various objects have been swapped by trades, the objects have not been examined for errors and omissions.
   Almas cooperates with DLL's financing partner, so it will be possible to contact financing proposals.
   Peter Guldbæk Mobile +4524291717
   peter.guldbaek@dllgroup.com)
   Retrade will also be present at the open house event. If you have questions please contact: Consultant Henrik Langballe Mobile +4521990123
   henrik.logpar.com

   The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: jj@icspartner.com
   NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: jj@icspartner.com Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

   Important sales information

   Seller Repr: Henrik Langballe
   Location HL-9000 Aalborg, Denmark

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   1301768 16.09.2020 12:33:28 800
   Minimum start bid 200
   *= Autobid