All auctions Construction Machines 5 stycken Spikpistoler/5 Nail guns

5 stycken Spikpistoler/5 Nail guns Nässjö

All amounts in SEK
Sold for: 2 500,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 100,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 21.07.2020 14:00:00 Auction closed: 10.08.2020 14:05:13 CET

Product information

Features

  Additional features

   Other information

   5 stycken Spikpistoler
   Paslode
   Typ: Impulse IM 350/90CT

   Beskrivning:

   Verktyget drivs med en gasbränslecell. Drivgasen ger en ren förbränning och verktyget är enkelt att underhålla.

   Uppdaterad modell av IM350 nu med litiumbatteri (samma som övriga Li-modeller)
   Gummerat handtag och bälteskrok, smidigt och bekvämt.
   En professionell slanglös spikpistol. Bekväm att arbeta med
   För spik i längder mellan 50 - 90 mm
   Ingen tid för uppriggning av slang och kompressor, bara att plocka fram och skjuta.
   Särskilt lämplig där en kompressor kan vara svår att hantera
   Drivs med en gas-/luftblandning
   Komplett med väska, batteri* samt batteriladdare.

   Användningsområde:

   Stomspikning, takstolar, råspont, panel, glespanel, golvspånskivor mm.

   Fungerande

   OBS!
   Köparen eller transport bolaget måste ombesörjer lastning av objektet.
   Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till fredag

   Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
   ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
   vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

   Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

   Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
   LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

   English

   5 Nail guns
   Paslode
   Type: Impulse IM 350 / 90CT

   Description:

   The tool is powered by a gas fuel cell. The propellant gives a clean combustion and the tool is easy to maintain.

   Updated model of IM350 now with lithium battery (same as other Li models)
   Rubber handle and belt hook, smooth and comfortable.
   A professional snake-free nail gun. Comfortable to work with
   For nails in lengths between 50 - 90 mm
   No time to set up hose and compressor, just to pick up and push.
   Especially suitable where a compressor can be difficult to handle
   Powered with a gas / air mixture
   Complete with case, battery * and battery charger.

   Area of use:

   Body nailing, roofing chairs, raw pontoon, panel, glazing panel, floor chipboard etc.

   Functional

   NOTE!
   The buyer or carrier company must arrange loading of the item.
   The pickup is between 08.00-16.00 Monday to Friday

   As the materiel sometimes is standing still up to several months between registration and pick up, we cannot guarantee batteries functionality, functionality of brakes, and there may occur electrical flaws other errors directly related to the materiel standing still.

   The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

   All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
   LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

   Important sales information

   Seller Repr: LogistikPartner Sverige AB
   Location Nässjö , Sweden

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   213171 10.08.2020 14:00:13 900
   5025729 10.08.2020 13:57:03 800
   5025938 10.08.2020 13:09:13 700
   Minimum start bid 700
   *= Autobid