All auctions Industry Miyakoshi Tryckpress / Printing press

Miyakoshi Tryckpress / Printing press Ängelholm

All amounts in SEK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 05.02.2020 14:00:00 Auction closed: 20.02.2020 14:00:00 CET

Product information

Features

  Additional features

   Other information

   Miyakoshi
   Typ: MVF26K
   År: 2005
   Sex färgkombi-offset

   Max pappersstorlek: 27 "-685,8 mm
   Min pappersstorlek: 9 1 / 2-240 mm
   Max utskriftshastighet: 350 / minuter vid Roll to Roll också med UV-torktumlare
   Max utskriftshastighet: 250 / minuter på rullark även med Uv-torktumlare
   Pappersvikter: 70-210 g
   Plåtstorlek: 638,5-685 mm. Tjocklek: 0,20 mm

   Totalt visningskonto: 1306580

   Maskinens totala längd ca 25 meter
   Installerat helt nytt i svenska tryckeri juni / juli 2005
   7 UV-torkar interdäck (2 efter den senaste utskriftsenheten.
   3 vridningskorsning mellan skrivarenhet 1,2 och 3 för utskrift
   1 + 5/2 + 4/3 + 3/6 + 0
   Kors- och längdperforering
   Magnetcylinder för udda perforering
   Miakoshi alkoholdämpningssystem (Dahlgren)
   Registrera systemet BACHER 2.
   Utrustad med CIP3
   Danmekano höghastighetsark inbyggd i maskinen
   Ark längd 12 "och 24"
   Bladlängd med snegla ut 11 4/6 "(A4) och 23 1/3" (2xA4)
   Ark kan utföras 1,2 eller 3 i bredd

   Automatisk gummiduks tvätt
   Det följer med tryckplåtbearbetnings maskiner
   Bänkar
   Utsug för remsor och konfetti
   Instruktionsböcker
   Detta är komplett anläggning för tryckeri
   Det är en mycket fin anläggning

   OBS!
   Köparen eller transport bolaget måste ombesörjer lastning av objektet.
   Hämtning är mellan 08.00-16.00 måndag till fredag

   Nedmontering ska köparen ombesörja

   Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
   ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
   vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

   Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

   Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
   LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com


   English

   Miyakoshi
   Type: MVF26K
   Year 2005

   Six color combi offset

   Maximum paper size: 27 "-685.8 mm
   My paper size: 9 1 / 2-240 mm
   Maximum print speed: 350 / minutes at Roll to Roll also with UV dryer
   Maximum print speed: 250 / min on roll sheets even with Uv dryer
   Paper weights: 70-210 g
   Sheet size: 638.5-685 mm. Thickness: 0.20 mm

   Total Viewing Account: 1306580

   The total length of the machine about 25 meters
   Installed brand new in Swedish printing June / July 2005
   7 UV dryers inter-tires (2 after the latest print unit.
   3 rotation intersection between printer units 1,2 and 3 for printing
   1 + 5/2 + 4/3 + 3/6 + 0
   Cross and length perforation
   Magnetic cylinder for odd perforation
   Miakoshi alcohol suppression system (Dahlgren)
   Register the BACHER 2 system.
   Equipped with CIP3
   Danmekano high speed sheets built into the machine
   Sheets length 12 "and 24"
   Leaf length with snail out 11 4/6 "(A4) and 23 1/3" (2xA4)
   Sheets can be made 1.2 or 3 in width

   Automatic rubber cloth washing
   it comes with pressure plate machining machines
   Benches
   Extraction for strips and confetti
   instruction manuals
   This is a complete facility for printing
   It is a very nice facility

   NOTE!
   The buyer or carrier company must arrange loading of the item.
   The pickup is between 08.00-16.00 Monday to Friday

   The buyer must take care of dismantling

   As the materiel sometimes is standing still up to several months between registration and pick up, we cannot guarantee batteries functionality, functionality of brakes, and there may occur electrical flaws other errors directly related to the materiel standing still.

   The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

   All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
   LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

   Important sales information

   Seller Förmedlingsuppdrag
   Location Ängelholm, Sweden

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   Minimum start bid 240000
   *= Autobid