All auctions Boat Limgrim Arbejdsbåd / work boat OU 3180, 12,90 x 4,00 m

Limgrim Arbejdsbåd / work boat OU 3180, 12,90 x 4,00 m Skive, DK

All amounts in DKK
Highest bid 200 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. The object is sold exclusive of VAT.
Charges: Only payment charges will be added, see below.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 09.12.2019 14:00:00 Auction closed: 14.01.2020 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandFåborg Yachtværft
 • ModelLastskib / Arbejdsbåd /work boat
 • Year Model1986
 • CE-markedNo

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)12.9/-/-

Additional features

 • EngineIveco, 367 kW
 • FuelDiesel
 • Other featuresHull material : Fiberglass

Other information

LIMGRIM blev bygget til miljøovervågning i danske farvande og har været anvend til det formål siden ibrugtagningen i 1986.

I de seneste år har sejladsen kun været sporadisk, og fartøjet har været oplagt under tilsyn og har siden januar 2019 ligget oplagt på land ved Hals Motorværksted ApS, Bygmestervej, 9370 Hals.

Fartøjet var funktionelt ved oplægningen og motorerne er konserverede for oplægning, men det må påregnes, at der er tilkommet defekter under oplægningen, blandt andet på den elektroniske udrustning. Ved oplægningen blev det dog konstateret, at Mase generatoren var defekt, og den er derfor værdisat til 0 kr.

Teknisk information fremgår af de relevante dokumenter udstedt af søfartsstyrelsen. Der henvises i øvrigt til den foreliggende uvildige inspektionsrapport af november 2019.

Den nuværende sejltilladelse er udløbet, og fartøjet skal til obligatorisk hovedsyn/fornyelsessyn for at generhverve gyldig sejltilladelse. Det må forventes, at en fornyelse af sejltilladelsen vil kræve, at blandt andet redningsmidler, sikkerhedsudrustning, brandudrustning m.v. suppleres, udskiftes eller re-certificeres. Køber overtager LIMGRIM i den stand fartøjet forefindes på oplægningspladsen på overtagelsesdagen med evt. brændstofbeholdning samt inventar og løsøre som ses på fotos i inspektionsrapporten - dog med forbehold for, at visse dele kan være fjernet. Værdien af inventar og løsøre er derfor vurderet til 0 kr. Det samme gælder beholdning af brændstof i tankene.

Da LIMGRIM overtages i den stand, fartøjet forefindes på overtagelsesdagen (as is - where is) er alle omkostninger for erhvervelse af ny sejltilladelse på købers regning og foranledning.

EnglishLIMGRIM was built for environmental monitoring in Danish waters and has been used for that purpose since 1986.

In recent years, sailing has only been sporadic, and the vessel has been under supervision and since January 2019 it has been laid ashore at Hals Motorværksted ApS, Bygmestervej, 9370 Hals.

The vessel was functional during the lay-up and the engines are preserved for laying, but it must be expected that defects have occurred during the lay-up, including on the electronic equipment. However, it was found during the presentation that the Mase generator was defective and it is therefore valued at DKK 0.

Technical information appears in the relevant documents issued by the Danish Maritime Authority. Reference is also made to the current Independent Inspection Report of November 2019.

The current sailing permit has expired, and the vessel must undergo mandatory main / renewal inspection in order to regain a valid sailing permit. It is to be expected that a renewal of the sailing permit will require that, among other things, rescue equipment, safety equipment, fire equipment, etc. be supplemented, replaced or re-certified. The buyer takes over LIMGRIM in the condition that the vessel is at the place of installation on the day of acquisition with any. fuel stock, as well as fixtures and fittings as seen in the photos in the inspection report - subject to certain parts being removed. The value of fixtures and fittings is therefore valued at DKK 0. The same applies to the stock of fuel in the tanks.

Since LIMGRIM is taken over in the state in which the vessel exists on the day of acquisition (as is - where is) all costs for acquiring a new sailing permit are at the buyer's expense and request.

Approved for passengers : 10 passengers,
May - September (permission expired)

General : Overhaul and new certificates will be needed.

Important sales information

Seller Miljøstyrelsen Sjælland
Location Skive, DK, Denmark

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
1311163 14.01.2020 13:51:42 200 000
1308723 01.01.2020 21:34:32 170 000
1301207 31.12.2019 13:12:05 162 000
1308723 31.12.2019 07:02:46 160 000
1301207 29.12.2019 19:24:26 152 000
1308723 28.12.2019 06:18:45 150 000
1301207 26.12.2019 21:53:30 123 000
5008289 25.12.2019 16:31:17 121 000
1301207 25.12.2019 13:50:46 119 000
5008289 22.12.2019 21:11:53 117 000
1301207 22.12.2019 15:03:58 115 000
1308723 19.12.2019 20:24:50 113 000
5008289 19.12.2019 18:56:44 111 000
1301207 19.12.2019 03:24:17 109 000
1311168 18.12.2019 16:17:12 107 000
1301207 15.12.2019 21:10:37 104 000
1301207 15.12.2019 21:10:02 102 000
5008289 14.12.2019 23:37:37 100 000
Minimum start bid 100 000
*= Autobid