All auctions Agriculture NEW HOLLAND Traktortrækker / Danish Champion Pulling Tractor

NEW HOLLAND Traktortrækker / Danish Champion Pulling Tractor 8800 Viborg

All amounts in DKK
Highest bid No current bids
Reserve Price: 150 000,-
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 15.11.2019 14:00:00 Auction closed: 05.12.2019 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandNEW HOLLAND

Additional features

  Other information  Nu har du chancen for at få fat i en sjælden flot og special bygget traktortrækker til FARM Klasse 1 og 2
  Traktoren har vundet 4 danske mesterskaber og der kan komme flere til hvis du tør.
  Udstyrs listen er lang, men her blot et kort udpluk:
  Motor 8,3L monteret med 40 mm gørtelplade.
  Smedet stempler.
  Speciel "Hollænder" knastaksel med justerbar knasthjul.
  Topstykke med store ventiler.
  Store brændstofdyser lavet ved HDS
  Dieselpumpe der kan levere 1040 mg, lavet ved Pinnerup og tilpasset dyser og motor.
  HX60 Turbo med 89 mm indsugningshjul.
  Vand til luft intercooler.
  4 plade BB slyngkobling.
  Forstærket højgearsaksel.
  Differentiale med nålelejer.

  (Mesterskabs pokaler medfølger ikke)

  Objektet kan afhentes efter aftale.
  Der er adgang til læsserampe på lokationen.
  Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet.

  NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til LogPartner A/S, mail: Support@LogPartner.dk
  Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

  LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
  Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til: support@Logpartner.dk

  Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

  Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk

  English

  Now is your chance to grab a rare and custom built pulling tractor, for FARM Stock 1 or 2
  The tractor has won 4 Danish championships and more can come if you dare.
  The list of equipment is long, but here is just a short selection:
  Motor 8,3L fitted with 40 mm reinforced bottom plate.
  Forged pistons.
  Special "Dutch" camshaft with adjustable camwheel.
  Cylinder Head with large valves.
  Large fuel nozzles made by HDS
  Diesel pump can deliver 1040 mg, made by Pinnerup and adapted to nozzles and engine.
  HX60 Turbo with 89 mm intake wheel.
  Water to air intercooler.
  BB 4 plate centrifugal clutch.
  Reinforced high-speed shaft.
  Differential with needle bearings.

  (Championship trophies not included)

  The object can be picked up by appointment.
  There is access to loading ramp at the location.
  The object must be picked up within 21 days of the auction ending.

  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: Support@LogPartner.dk
  Pick-up without CMR documentation will be rejected.

  LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
  All questions related to this auction can be directed to: Support@LogPartner.dk

  This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  Important sales information

  Seller Formidlingssalg
  Location 8800 Viborg, Denmark

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  Minimum start bid 75 000
  *= Autobid