All auctions Construction Machines Samson slamsuger 6700 liter. / slurry tanker

Samson slamsuger 6700 liter. / slurry tanker Bornholm

All amounts in DKK
Highest bid 70 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 04.11.2019 14:00:00 Auction closed: 14.11.2019 14:04:48 CET

Product information

Features

 • BrandSamson
 • ModelSlamsuger 6700 liter.
 • Year Model1986
 • Serial number12074

Additional features

  Other information

  Samson slamsugeren er udstyret med:
  Tank 6700 liter.
  Spulepumpe 110 bar, 170 liter/min.
  Vacumpumpe 9030 liter/min.
  Spuleslangerulle for 1/2" og 3/4" spuleslange, er monteret med 50 meter 1/2" slange.
  Suge slangerulle med ca. 35-40 meter 3" sugeslange.
  Fjernebetjeningsfunktuioner:
  Spuleslange ud/ind.
  Spule start/stop.
  Sugeslange ud/ind.
  Sugeslange start/stop.
  Sælger oplyser at slamsugeren er fuld funktionsdygtig.
  Ny vacumpumpe er monteret juni 2018, har kørt ca. 50 timer siden da.
  Tanken er en 2 kammer tank, 2000 liter vand, 4700 liter slam
  JR.


  Objektet kan afhentes efter aftale.
  Der vil være hjælp til lastning på lokationen.
  Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet.

  LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
  Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til:
  Logpartner A/S på mail: Support@LogPartner.dk

  NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Logpartner A/S, mail: Support@Logpartner.dk
  Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

  Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

  Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk

  English

  The Samson slurry tanker is equipped with:
  Tank 6700 liters.
  Flush pump 110 bar, 170 liters / min.
  Vacuum pump 9030 liters / min.
  Reel hose reel for 1/2 "and 3/4" reel hose, is fitted with 50 meter 1/2 "hose.
  Suction hose reel with approx. 35-40 meter 3 "suction hose.
  Fjernebetjeningsfunktuioner:
  Coil hose out / in.
  Flush start / stop.
  Suction hose out / in.
  Suction hose start / stop.
  Seller informs that the mud cleaner is fully functional.
  New vacuum pump mounted June 2018, has run approx. 50 hours ago then.
  The tank is a 2 chamber tank, 2000 liters of water, 4700 liters of sludge

  The object can be picked up by appointment.
  There will be help for the loading at the location.
  The object must be picked up within 21 days of the auction ending.

  LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
  All questions related to this auction can be directed to: Support@LogPartner.dk

  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: Support@LogPartner.dk
  Pick-up without CMR documentation will be rejected.

  This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  Important sales information

  Seller Formidlingssalg
  Location Bornholm, Denmark

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5022549 14.11.2019 13:59:48 70 000
  5022549 14.11.2019 13:50:46 67 500
  Minimum start bid 67500
  *= Autobid