All auctions Boat Slepebåt/ Arbeidsbåt / Tugboat / Workboat 1987

Slepebåt/ Arbeidsbåt / Tugboat / Workboat 1987 Mongstad Raffineri

All amounts in NOK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Only payment charges will be added, see below.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 06.09.2019 14:00:00 Auction closed: 24.09.2019 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandRisnes og sønner
 • ModelTugboat
 • Year Model1987
 • Hours19000

Additional features

  Other information

  Slepebåt/Arbeidsbåt i stål.
  produsent: Risnes og sønner
  Byggeår: 1987
  Lengde: 11.15m
  Bredde: 4,22m
  Dypgang max: 1,90
  Dybde i riss: 2.40
  Vekt: ca 30 tonn
  Motor:
  1 stk Volvo penta TMD 121C
  gangt tid ca 19000 timer
  Reduksjons gir Sevo HD 180 c red 4.4:1 (Servogear A/S )
  Propell anlegg Type VD 780 Servogear A/S


  Utstyr:
  Slepekrok, Baugpropell ca 50 hk , Nyere radioutrustning, Eldre ,navigasjonssystem, Lugar til 2 pers
  Rom for toalett (ikke montert) , 2 stk nyere 6 mann redningsflåter ,aut. brannslukker i maskin rom.
  Tanker i akterende og på sider for tidligere oljevern utstyr

  Historie:Har vært brukt som trosse/slepebåt ved Mongstad havn siden 1987 .

  Sertifisering: Fartøys instruks for fartsområde 2 , Godkjent for slep,

  Tilstand: Slippsatt og bunnsmurt ved Solund mek Sommer 2019 . i flg tykkelsemålinger bra tilstand på skrog. Målingene er gjort ved en visuell inspeksjon, uten funn av tæringer eller skader.
  Motor starter og går fint ,men bruker en del vann / olje (ca10000 timer siden sist overhaling). Reduksjonsgear fungerer fint, men bruker litt olje.

  Forbehold om feil i annonse
  Selges i den stand den fremstår .
  Må hentes på Mongstad

  Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
  Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
  Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.  English

  Steel Tugboat/workboat.1987-model.

  Been in operations as tugboat/ workboat at Statoil Mongstad.

  Producer: Risnes og sønner
  Build: 1987
  Lenght: 11.15m
  widht: 4,22m
  Depht: 2.4m
  Weight: approx. 30 tonns
  Motor:
  1 Volvo penta TMD 121C
  hours 19000 timer
  Reduction gearbox Sevo HD 180 c red 4.4:1 (from Servogear A/S )
  Propellar Type VD 780 Servogear A/S


  equipment
  Towing hook, Bowpropellar 50 hp , Newer radioequipment, Older navigationsystem, cabin for 2 pers
  Room for toilet (not mounted/equipped) , 2 pcs newer 6 person rescuerafts ,autom. fire extinguisher in machine room.
  Tanks for previous oilspill-equipment at stern and sides.

  Certified for towing.

  Condition:
  Painted hull Summer 2019 .and according to thickness measurements the hull is in good condition.This is done by visual inspecton,without any findings of damage or corrosion.
  Motor starts and runs fine.but some overuse of water/oil. Motor has approx. 10000 hours since last overhaul. Reductiongear functions well, but some overuse of oil.

  sold as is, and must be transported from Mongstad by buyer.

  Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
  The goods can not be picked up until customs clearing has been done.
  Important sales information

  Seller Equinor
  Location Mongstad Raffineri , Norway

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  Minimum start bid 1 000 000
  *= Autobid