All auctions Construction Machines Lista elektroniske arkivskabe / electronic filing cabinets

Lista elektroniske arkivskabe / electronic filing cabinets København City.

All amounts in DKK
Highest bid 1 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 100,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 03.09.2019 14:00:00 Auction closed: 17.09.2019 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandLista
 • Model242/305/17
 • Year Model1996
 • Serial number30086/30087/30088
 • CE-markedYes

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)290/135/230

Additional features

  Other information

  Auktionen indeholder 3 stk elektroniske arkivskabe, hvert skab har sit eget betjeningspanel, som regulerer rotationen i det enkelte skab.
  Alle arkivskabe var funktionelle da arkivet blev nedlagt.
  Sælger oplyser at afhentning kan koordineres med at bygningen hvori skabene står, skal nedrives, så der vil være mulighed for at bryde en væg ned, så skabene kan afhentes i samlet tilstand.
  Hvert skab måler: L 290/B 135/H 230 cm.
  Vægt ukendt.
  Sælger hjælper med læsning.


  Objektet kan afhentes efter aftale.
  Der vil være hjælp til lastning på lokationen.
  Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet.

  LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
  Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til:
  Logpartner A/S på mail: Support@LogPartner.dk

  NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Logpartner A/S, mail: Support@Logpartner.dk
  Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

  Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

  Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk

  English

  The auction contains 3 electronic filing cabinets, each cabinet has its own control panel, which regulates the rotation in each cabinet.
  All filing cabinets were functional when the archive was closed down.
  The seller states that pick-up can be coordinated with the building in which the cabinets are located must be demolished, so that there will be a possibility of breaking down a wall so that the cabinets can be collected in total condition.
  Each cabinet measures: L 290 / W 135 / H 230 cm.
  Weight unknown.
  Seller helps with loading


  The object can be picked up by appointment.
  There will be help for the loading at the location.
  The object must be picked up within 21 days of the auction ending.

  LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
  All questions related to this auction can be directed to: Support@LogPartner.dk

  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: Support@LogPartner.dk
  Pick-up without CMR documentation will be rejected.

  This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.
  .

  Important sales information

  Seller Formidlingssalg
  Location København City., Denmark

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5021881 17.09.2019 13:43:50 1 000
  5021881 17.09.2019 13:42:02 500
  Minimum start bid 500
  *= Autobid