All auctions Transportation PARATOR Släpvagn/Trailer

PARATOR Släpvagn/Trailer Svappavaara

All amounts in SEK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 29.08.2019 14:00:00 Auction closed: 16.09.2019 14:00:00 CET

Product information

Features

  Additional features

   Other information

   PARATOR
   Typ: ST 24-27
   Tippfordon
   Årsm: 2014
   Längd: 11.12 m
   Bredd: 2.25 m
   Höjd: 3.40 m
   Tjänstevikt: 8470 kg
   Max lastvikt: 42530 kg
   Lastutrymmets längd: 8.95 m
   Besiktigas senast
   2019-07-31
   Senast godkända besiktning
   2018-07-24
   Full fungerande
   Mycket lite använd

   Dolly
   PARATOR
   Typ: SD27
   Besiktigas senast
   2019-07-31
   Senast godkända besiktning
   2018-07-24
   Full fungerande
   Mycket lite använd

   OBS!
   Köparen eller transport bolaget måste ombesörjer lastning av objektet.
   Hämtning är mellan 08.00-16.00 Måndag till fredag

   Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
   ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
   vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

   Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

   Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
   LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com
   English

   Schmitz
   Type: ST 24-27
   Tipper Vehicles
   Year: 2014
   Length: 11.12 m
   Width: 2.25 m
   Height: 3.40 m
   Service weight: 8470 kg
   Max load weight: 42530 kg
   Load space length: 8.95 m
   Inspected last
   2019-07-31
   Last approved inspection
   2018-07-24
   Full functioning
   Very little used

   Dolly
   Schmitz
   Type: SD27
   Inspected last
   2019-07-31
   Last approved inspection
   2018-07-24
   Full functioning
   Very little used

   NOTE!
   The buyer or carrier company must arrange loading of the item.
   The pickup is between 08.00-16.00 Monday to Friday

   As the materiel sometimes is standing still up to several months between registration and pick up, we cannot guarantee batteries functionality, functionality of brakes, and there may occur electrical flaws other errors directly related to the materiel standing still.

   The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

   All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
   LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

   Important sales information

   Seller PEAB Swerock AB
   Location Svappavaara, Sweden

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   Minimum start bid 125000
   *= Autobid