All auctions Industry Ny Kaimac søjleboremaskine / new pillar drill

Ny Kaimac søjleboremaskine / new pillar drill 7400 Herning

All amounts in DKK
Highest bid 8 000,-
Reserve Price: (not met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 28.08.2019 14:00:00 Auction closed: 11.09.2019 18:40:00 CET

Product information

Features

 • BrandKaimac
 • ModelKDM 30PRO
 • Year Model2018
 • Serial number1808103
 • CE-markedYes

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)100/80/215

Additional features

  Other information

  Ny Kaimac søjleboremaskine med gear og krydsbord
  Søjleboremaskine MADSEN LUXLINE m/ Krydsbord og tilspænding opbygget på en kraftig stålsøjle.
  Borehovedet og bordarmen er drejelige 360°, samt højdejusterbare med tandstang. Tandhjulsdrev og gearkasse med skråtskårne tandhjul af stål og fibermateriale giver en støjsvag maskine med et minimum af vedligeholdelse. Hurtigt og let skift mellem de 12 trin i gearkassen. Maskinen har motorværn med nulspændingsudløsning og nødstop - IP 41.
  Rektangulært bord med T-noter, olierille og boreskærm med mikroafbryder. Standardmaskine MADSEN BF30 Med tilspænding Borekapacitet i stål 32 mm Gevindkapacitet (maks. 4 gev./min) Spindelkonus MK4 Spindelbevægelse 150mm Spindelhastighed Spindelhastighed 75-320 Bord størrelse 730x210 t spor 14mm


  Objektet kan afhentes efter aftale.
  Der vil være hjælp til lastning på lokationen.
  Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet.

  LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
  Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til:
  Logpartner A/S på mail: Support@LogPartner.dk

  NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Logpartner A/S, mail: Support@Logpartner.dk
  Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

  Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

  Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk

  English

  New Kaimac pillar drill with gear and cross table
  Column drill MADSEN LUXLINE w / Cross table and clamping system built on a sturdy steel column.
  The drill head and table arm are rotatable 360 °, as well as height adjustable with rack. Gears and gearbox with beveled gears made of steel and fiber material provide a quiet machine with a minimum of maintenance. Quick and easy switch between the 12 steps of the gearbox. The machine has motor protection with zero voltage release and emergency stop - IP 41.
  Rectangular table with T-notes, oil groove and drill screen with microswitch. Standard machine MADSEN BF30 With tightening Steel drilling capacity 32 mm Thread capacity (max. 4 g / min) Spindle cone MK4 Spindle movement 150mm Spindle speed Spindle speed 75-320 Table size 730x210 t track 14mm


  The object can be picked up by appointment.
  There will be help for the loading at the location.
  The object must be picked up within 21 days of the auction ending.

  LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
  All questions related to this auction can be directed to: Support@LogPartner.dk

  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: Support@LogPartner.dk
  Pick-up without CMR documentation will be rejected.

  This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  Important sales information

  Seller Formidlingssalg
  Location 7400 Herning, Denmark

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5021807 11.09.2019 18:31:50 8 000
  1306050 05.09.2019 19:00:56 7 000
  Minimum start bid 7000
  *= Autobid