All auctions Construction Machines Stubbfräs Stump Cutter

Stubbfräs Stump Cutter Hallstahammar

All amounts in SEK
Sold for: 75 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 28.08.2019 14:00:00 Auction closed: 11.09.2019 14:00:00 CET

Product information

Features

  Additional features

   Other information

   Stubbfräs / Hydrauliskt Fräs
   Mycket kraftfull, användes senast i somras
   fungerade utan anmärkning
   S70 B20/S1 snabbfäste
   Årsmodell 2010

   Har använts till att fräsa stubbar

   Kan även fräsa

   Asfalt
   Betong
   Kalksten
   tjäle

   Vikt exklusive fäste 850kg
   Dubb 48st
   Trumbredd 780mm
   Trumdiameter 575mm
   Vridmoment 10400Nm
   Skärkraft 36000N
   Rekommenderat tryck 300bar

   Lämplig maskinvikt ca 10 - 25 ton

   OBS! Köparen ombesörjer lastning av objektet. Hämtning är mellan 08.00-15.00 Måndag till Fredag. Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla. Försäljningen sköts av Cronhielms Entreprenad AB på uppdrag av ägaren av objekten. Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till Cronhielms Entreprenad AB på telefon +46701599850 eller david_cronhielm@yahoo.se

   HAR DITT FÖRETAG NÅGOT ATT SÄLJA?
   Hör av dig redan idag.
   David Cronhielm +46701599850

   English

   Stump cutter / Hydraulic Millier
   Very powerful, used this summer
   worked without comment
   S70 B20 / S1 quick qoupler
   Year model 2010

   Used to mill stumps

   Can also mill

   Asphalt
   Concrete
   Limestone
   ground frost

   Weight excluding bracket 850kg
   Dubb 48st
   Drum width 780mm
   Drum diameter 575mm
   Torque 10400Nm
   Cutting force 36000N
   Recommended pressure 300bar

   Suitable machine weight about 10-25 tons

   NOTE! Buyer must arrange for loading of the object. The pickup is between 08.00-15.00 Monday to Friday. As the materiel sometimes is standing still up to several months between registration and pick up, we cannot guarantee batteries functionality, functionality of brakes, and there may occur electrical flaws other errors directly related to the materiel standing still. The sales is handled by Cronhielms Entreprenad AB on behalf of the owner of the objects. All questions related to this auction or request for inspection can be directed to Cronhielms Entreprenad AB on phone +46701599850 or david_cronhielm@yahoo.se

   Important sales information

   Seller Formidlingssalg
   Location Hallstahammar, Sweden

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   5021468 01.09.2019 19:14:17 50 000
   Minimum start bid 43 500
   *= Autobid