All auctions Industry NY KD25A søjleboremaskine KaimacMK3 / pillar drill

NY KD25A søjleboremaskine KaimacMK3 / pillar drill 7400 Herning

All amounts in DKK
Sold for: 7 500,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 500,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 27.08.2019 14:00:00 Auction closed: 11.09.2019 21:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandKaimac
 • ModelMK3
 • Year Model2017
 • Serial number17005
 • CE-markedYes

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)65/50/180

Additional features

  Other information

  Søljeboremaskine Kaimac opbygget på en kraftig stålsøjle. Tandhjulsdrev og gearkasse med skråtskårne tandhjul af stål og fibermateriale giver en støjsvag maskine med et minimum af vedligeholdelse. Hurtigt og let skift mellem de 12 trin i gearkassen. Maskinen har motorværn med nulspændingsudløsning og nødstop - IP 41. bord med T-noter, olierille og boreskærm med. KD25A Leveres komplet med hurtigspændepatron 3-16 mm inklusive borepatrondorn MK3, uddriver, reduktionsbøsninger MK3-MK2. Udførelse Manuel Borekapacitet i stål mm 28 Spindelkonus MK 3 Spindelbevægelse mm 130 Spindelhastighed stk. 12 Søjlens diameter mm 98 Afstand, spindelcentrum-søjle mm 250 Spindelhastighed 50 Hz r/min 75-3200 Bordets størrelse mm 380x380 Maks./min. afstand spindelnæse-bord mm 825 T-not bredde mm 14 Bordtap diameter mm 62 Motorspænding V 400

  Objektet kan afhentes efter aftale.
  Der vil være hjælp til lastning på lokationen.
  Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet.

  LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
  Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til:
  Logpartner A/S på mail: Support@LogPartner.dk

  NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Logpartner A/S, mail: Support@Logpartner.dk
  Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

  Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

  Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk

  English

  Kaimac pillar drill built on a heavy duty steel column. Gears and gearbox with beveled gears made of steel and fiber material provide a quiet machine with a minimum of maintenance. Quick and easy switch between the 12 steps of the gearbox. The machine has motor protection with zero voltage release and emergency stop - IP 41. table with T-notes, oil groove and drill screen with. KD25A Supplied complete with quick-release cartridge 3-16 mm including drill cartridge mandrel MK3, expander, reduction bushings MK3-MK2. Version Manual Drilling capacity in steel mm 28 Spindle cone MK 3 Spindle movement etc. 130 Spindle speed pcs. 12 Pillar diameter mm 98 Distance, spindle center column etc. 250 Spindle speed 50 Hz r / min 75-3200 Table size mm 380x380 Max./min. distance spindle nose table mm 825 T-notch width mm 14 Table loss diameter mm 62 Motor voltage V 400

  The object can be picked up by appointment.
  There will be help for the loading at the location.
  The object must be picked up within 21 days of the auction ending.

  LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
  All questions related to this auction can be directed to: Support@LogPartner.dk

  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: Support@LogPartner.dk
  Pick-up without CMR documentation will be rejected.

  This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  Important sales information

  Seller Formidlingssalg
  Location 7400 Herning, Denmark

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5010834 11.09.2019 18:00:55 7 000
  5010834 07.09.2019 19:30:51 6 500
  5010834 05.09.2019 22:46:34 3 750
  Minimum start bid 3 750
  *= Autobid