All auctions Construction Machines 5 stk Beckman 100 modell - høytrykkspumper / High Pressure pumps

5 stk Beckman 100 modell - høytrykkspumper / High Pressure pumps Rotvoll / Trondheim

All amounts in NOK
Highest bid 21 500,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 500,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Only payment charges will be added, see below.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 12.08.2019 14:00:00 Auction closed: 26.08.2019 14:10:22 CET

Product information

Producer

  Additional features

   Other information

   5 stk Beckman 100 modell - høytrykkspumper.

   Beckman pumper:
   « precision flow metering pump» kan brukes ifm kromatografi og er tidligere brukt til å kjøre kjerneflømmingsforsøk. Pumpene kan operere ved høyt trykk, opptil 700 bar. Pumpene kan brukes i strømningsområde 0 til 9,99 mml/min i 0,01 ml/min steg. Rør på utstyr er laget i Teflon og SS316

   Utstyret er fra 90-tallet og ikke blitt brukt på noen år og har ikke blitt testet før salg, blir solgt som de er.
   ----------------------------------------------------------
   Vennligst ta kontakt ved ytterligere spørsmål

   Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
   Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.   English

   5 pcs Beckman 100 model - High Pressure pumps

   Beckman pumps:
   « precision flow metering pump» can be used in Chromatography , and are used in coreflood measuring. Pumps can operate up to 700 bars. Pumps can be used in area 0 til 9,99 mml/min i 0,01 ml/min steg. Pipes are in Teflon and SS316.

   Equipment is from 1990's nad not used for some years. They are not recently tested either. Sold as is.

   Please contact us for more information.
   ----------------------------------------------------------

   Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
   The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

   Important sales information

   Seller Equinor
   Location Rotvoll / Trondheim , Norway

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   5021494 26.08.2019 14:05:22 21 500
   220052 26.08.2019 14:01:20 21 000
   5021494 26.08.2019 13:59:58 20 500
   220052 26.08.2019 13:59:45 20 000
   5021494 26.08.2019 13:42:01 19 500
   220052 26.08.2019 13:41:06 18 000
   5021494 26.08.2019 13:36:33 17 500
   220052 26.08.2019 13:40:44 17 000
   220052 26.08.2019 13:40:35 16 000
   5021494 26.08.2019 13:35:54 15 500
   220052 26.08.2019 13:08:38 15 000
   5021494 20.08.2019 16:57:51 14 500
   220052 26.08.2019 13:08:29 14 000
   220052 26.08.2019 13:08:14 13 000
   220052 26.08.2019 13:08:01 12 000
   220052 26.08.2019 13:07:47 11 000
   220052 26.08.2019 09:27:41 10 000
   220052 26.08.2019 09:27:34 9 000
   220052 26.08.2019 09:27:17 8 000
   220052 26.08.2019 09:27:11 7 000
   220052 26.08.2019 09:26:55 6 000
   5021494 20.08.2019 15:26:58 5 500
   220052 13.08.2019 08:48:07 2 500
   Minimum start bid 2 500
   *= Autobid