All auctions Construction Machines Sættevogn og bugsertræk / semi trailer

Sættevogn og bugsertræk / semi trailer 4173 Fjenneslev.

All amounts in DKK
Sold for: 18 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 25.07.2019 14:00:00 Auction closed: 15.08.2019 14:00:00 CET

Product information

Producer

 • BrandHER
 • ModelS1 200
 • Year Model1996
 • Serial number20615

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)14600/240/150

Additional features

  Other information

  HER sættevogn med separart bugsertræk.
  Selve sættevognen, der er med luftbremsesystem, kan afkobles, hvis der ønskes en stationær placering.
  Sættevognens ca.mål er: 13500/150/130 cm.
  Kan enkelt ombygges til f.eks halmtransportvogn.
  Der er 3 vandtanke med el-opvarmning, ikke testet om el. virker.
  Sættevognen har tidligere været monteret med en beboelses pavillon
  Bugsertrækket er meget kraftigt, og udstyret med drejeskammel.
  Bugsertrækket forøger transportlængen med 110 cm.
  Rigtigt gode dæk monteret.
  Hele sættet fremtræder i visuel fin stand.
  Har ikke været indregistreret.


  Objektet kan afhentes efter aftale.
  Der vil være hjælp til lastning på lokationen.
  Der er ingen læsserampe på lokationen
  Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet.

  LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
  Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til:
  Logpartner A/S på mail: Support@LogPartner.dk

  NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Logpartner A/S, mail: Support@Logpartner.dk
  Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

  Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

  Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk

  English

  HERE semi-trailer with separate towbar.
  The trailer itself, which is equipped with an air brake system, can be decoupled if a stationary position is desired.
  The semi-trailer's dimensions are: 13500/150/130 cm.
  Can be easily rebuilt to eg straw conveyor.
  There are 3 water tanks with electric heating, not tested on electricity. works.
  The semi-trailer has previously been fitted with a residential pavilion
  The towbar is very powerful and equipped with swivel.
  The towbar increases the transport length by 110 cm.
  Really good tires fitted.
  The whole set appears in visually fine condition.
  Have not been registered.

  The object can be picked up by appointment.
  There will be help for the loading at the location.
  There is no loading ramp on location.
  The object must be picked up within 21 days of the auction ending.

  LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
  All questions related to this auction can be directed to: Support@LogPartner.dk

  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: Support@LogPartner.dk
  Pick-up without CMR documentation will be rejected.

  This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  Important sales information

  Seller Formidlingssalg
  Location 4173 Fjenneslev., Denmark

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  1316004 15.08.2019 12:52:52 15 000
  5006949 14.08.2019 14:51:16 14 000
  5006949 14.08.2019 14:50:51 9 000
  Minimum start bid 9 000
  *= Autobid