Volvo EC240CL Uppsala

All amounts in SEK
Sold for: 290 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 04.07.2019 14:00:00 Auction closed: 18.07.2019 14:00:00 CET

Product information

Producer

 • BrandVolvo
 • ModelEC240CL
 • Year Model2008
 • Serial numberVCEC240CP00110605
 • Extra equipmentRotortilt skopa
 • CE-markedYes
 • Hours10400

Additional features

 • Euro classIII

Other information


Volvo EC240CL
Årsmodell 2008
10400 timmar
(timräknare bytt vid 5000 timmar)
Rotortilt Indexator med grip
SVAB
Faster Snabbkoppling till hydraulik
Motorvärmare diesel
1 Skopa Götene 1450 liter i bra skick
Arbetsbelysning
Centralsmörjning
Tankpump
B27/S2 snabbfäste
Servad regelbundet och väl
Hel och tät
Inga märkbara glapp
Redo att tas ut i jobb direkt.
Undervagn i mycket bra skick
700mm plattor
Bandstyrning i spakarna

Besiktad regelbundet tom December 2019

Brandsläckningsutrustning

Går mycket fint

Anmärkning, ful i lacken annars mycket trevlig maskin.

En maskin som är i bra skick.

För mycket förmånlig och smidig finansiering kontakta David Cronhielm 070-15 99 850 innan budgivning.

OBS! Köparen ombesörjer lastning av objektet. Hämtning är mellan 08.00-15.00 Måndag till Fredag. Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla. Försäljningen sköts av Cronhielms Entreprenad AB på uppdrag av ägaren av objekten. Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till Cronhielms Entreprenad AB på telefon +46701599850 eller david_cronhielm@yahoo.se

HAR DITT FÖRETAG NÅGOT ATT SÄLJA? Hör av dig redan idag. David Cronhielm +46701599850

English

Volvo EC240CL
Year model 2008
10400 hours
(hour meter changed at 5000 hours)
Rotortilt Indexator with claw
SVAB
Faster Quick coupling to hydraulics
Engine heater diesel
1 bucket Götene 1450 litre in good condition
Work Lights
central lubrication
Tank Pump
B27 / S2 quick coupler
Served regularly and well
Full and tight
No noticeable glitches
Ready to be taken out to work directly.
Undercarriage in very good condition
700mm plates
Band control in the levers

Inspected regularly until December 2019

fire fighting equipment

Going very nicely

Note, ugly in the varnish otherwise very nice machine.

A machine in very well-kept condition. NOTE! Buyer must arrange for loading of the object. The pickup is between 08.00-15.00 Monday to Friday. As the materiel sometimes is standing still up to several months between registration and pick up, we cannot guarantee batteries functionality, functionality of brakes, and there may occur electrical flaws other errors directly related to the materiel standing still. The sales is handled by Cronhielms Entreprenad AB on behalf of the owner of the objects. All questions related to this auction or request for inspection can be directed to Cronhielms Entreprenad AB on phone +46701599850 or david_cronhielm@yahoo.se

Important sales information

Seller Förmedlingsuppdrag
Location Uppsala, Sweden

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5018987 18.07.2019 13:30:04 256 000
5018987 18.07.2019 12:33:25 253 000
5018987 17.07.2019 11:04:59 251 000
230191 16.07.2019 10:48:18 249 000
5018987 12.07.2019 07:51:58 247 000
230191 04.07.2019 20:41:13 245 000
Minimum start bid 145 000
*= Autobid