All auctions Construction Machines Tunnel vifte Container / Tunnel Fan Container / Körfmann Ventilation systems

Tunnel vifte Container / Tunnel Fan Container / Körfmann Ventilation systems Kårstø

All amounts in NOK
Highest bid 210 000,-
Reserve Price: 420 000,-
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Only payment charges will be added, see below.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 02.05.2019 14:00:00 Auction closed: 20.05.2019 14:00:00 CET

Product information

Producer

 • CE-markedNo

Transport information

  Additional features

   Other information

   Tunnelvifte-Container.
   Produsent Körfmann Lufttechnik Gmbh.
   Korfmann GAL14-1100/1100, 2 x 110kW, 400V.

   Vedlagt følger informasjon, se vedlegg

   2013-modell.
   Systemet har vært lite i bruk, og
   selger anslår ca 200 timers drift.

   Vifte for bruk ved tunneldriving, komplett med strømskap og alt som skal til for drift
   Ta kontakt om dere trenger mer info.

   Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes equinor@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
   Equinors materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Equinors speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
   Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.   English

   Ventilation system-container.
   Model: Korfmann GAL14-1100/1100, 2 x 110kW, 400V.
   Please see attachements

   For tunnel-project ventilation.

   Körfmann ventilation systems and equipment are of modular design.
   2013-model, and has only estimated 200 hours of opertaions.

   Complete with powersupply and fully equipped for operations.
   Please contact if interest.


   Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: equinor@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Equinor goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Equinor forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
   The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

   Important sales information

   Seller Equinor
   Location Kårstø, Norway

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   205451 16.05.2019 09:53:30 210 000
   Minimum start bid 210 000
   *= Autobid