All auctions Construction Machines Solcelleanlæg 6 KW med ny inverter og tagbeslag / Solar system 6 KW

Solcelleanlæg 6 KW med ny inverter og tagbeslag / Solar system 6 KW 8752 Østbirk

All amounts in DKK
Highest bid 14 250,-
Reserve Price: 24 500,-
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 6 days
0 9 hours
4 4 minutes
3 2 seconds
Started: 17.04.2019 14:00:00 Auction closes: 01.05.2019 17:30:00 CET

Product information

Producer

 • BrandSimax Solar
 • Model240W
 • Year Model2012
 • CE-markedYes

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)200/120/120 cm

Additional features

  Other information

  Solcelleanlæg komplet 6 kW - Top kvalitet.
  25 stk. Simax Solar 240 w poly alu solceller
  Med forsat 18 års ydelses garanti
  Let brugte, alle er testet og godkendt.
  1 x Inverter 6w fabriksny ABB eller samme kvalitet.
  Komplet montage beslag til Eternit / ståltag
  Dette solcelle anlæg er yderst højttydende og lever op til alle internationale godkendelser og standarter.
  Solceller slides ikke i sig selv, men falder 5 - 15% i ydelse.
  Alle sliddele / elektronik er udelukkende nyt.
  Produktion er potentiel 6000 kw, hvilket kan beregne tilbagebetalingstiden ihft forbrug, strømpris, i forhold til hvad anlægget koster.

  Yderligere beregninger, garantibevis og spørgsmål besvares pr mail.
  Kontakt Log Partner - TS@logpartner.dk

  Der kan arrangers fragt af anlægget til 1350 kr jylland og 1550 Sjælland.

  Objektet kan besigtiges på hverdage kl. 8.00- 15:00
  Lokation: LogPartner A/S, Ydinggade 39A, 8752 Østbirk

  Materialet kan afhentes tirsdag imellem kl. 9 -15 og fredag mellem kl. 9 - 12. Afhentning på andre tidspunkter kan arrangeres mod betaling.
  Der er hjælp til lastning på lokationen.

  Hvis objektet ønskes adskilt for transport, kan dette gøres for gebyr.
  Kontakt os venligst for nærmere aftale.

  Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet.

  NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til LogPartner A/S, mail: support@Logpartner.dk
  Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

  LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
  Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til: support@Logpartner.dk

  Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

  Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk

  English

  Solar cells complete 6 kW - Top quality.
  25 pcs. Simax Solar 240 w poly alu solar cells
  With continued 18 year service guarantee
  Easily used, all tested and approved.
  1 x Inverter 6w factory new ABB or same quality.
  Complete mounting bracket for Eternit / steel roof
  This photovoltaic plant is highly-performing and meets all international approvals and standards.
  Solar cells do not wear in themselves, but fall 5 - 15% in performance.
  All wearing parts / electronics are new.
  Production is potential 6000 kw, which can calculate the payback time in terms of consumption, electricity price, in relation to what the plant costs.

  Further calculations, warranty certificates and questions are answered by mail.
  Contact Log Partner - TS@logpartner.dk

  Freight can be arranged for the plant at 1350 kr jutland and 1550 Sjælland.

  The object can be inspected on weekdays 8.00- 15.00
  Location: LogPartner A/S, Ydinggade 39A, 8752 Østbirk.

  The material can be picked up on Tuesday from 9:00 am to 3:00 pm and Friday from 9:00 am to 12:00 pm.
  There is help for loading at the location.

  If the object is required separated for transportation, is this possible for charge. Please contact us for further information.

  The object must be picked up within 21 days of the auction ending.

  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: support@Logpartner.dk
  Pick-up without CMR documentation will be rejected.

  LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
  All questions related to this auction can be directed to: support@Logpartner.dk

  This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  Important sales information

  Seller Wentrepenad
  Location 8752 Østbirk , Denmark

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5010199 24.04.2019 22:10:04 14 250
  5010210 20.04.2019 09:16:03 13 250
  233072 18.04.2019 02:36:12 12 250
  Minimum start bid 12 250
  *= Autobid