All auctions Agriculture Jhon Deere Bunkerhark / Jhon Deere Bunker rake

Jhon Deere Bunkerhark / Jhon Deere Bunker rake Echteld Netherlands

All amounts in EUR
Highest bid 835,-
Reserve Price: 1 670,-
Increment: 100,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 21% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 01.04.2019 14:00:00 Auction closed: 18.04.2019 21:00:00 CET

Product information

Producer

 • BrandJhone Deere
 • Model1200A
 • Year Model2006
 • Serial number6KAXS 2872CA
 • Extra equipmentWith Rake
 • CE-markedNo
 • Hours3341

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)L200 W200 H110 cm
 • Transport weight (kg)250

Additional features

 • EngineKawasaki
 • BrakesYes
 • FuelBenzine / petrol

Other information

Jhon Deere Bunkerhark

Met de 1200 bunkerrake toonde John Deere reeds aan dat er geen dure driewielaandrijving machine nodig is voor onderhoud, renovatie of aanleg van golfbanen, of voor inzet op sportcomplexen, recreatieterreinen, hoveniersbedrijven e.d. En de 1200A levert zelfs nog betere prestaties.

Het is dezelfde beproefde aandrijving als die in de populaire John Deere Gator 4x2 Transporter wordt toegepast. Met een maximum onbelast toerental van 3100 t/min, loopt de motor uitermate soepel. In combinatie met een geavanceerd uitlaatsysteem en afschermingen leidt dit ertoe dat de machine een zeer laag geluidsniveau produceert.
Het object kan op afspraak worden opgehaald.
Het object moet binnen 21 dagen na de veiling worden opgehaald.

Logpartner Nederland verzorgt namens de eigenaar de verkoop van dit object/voertuig.
Alle vragen over deze veiling kunnen worden gericht aan: info@logpartner.nl

OPMERKING: Geldt voor kopers buiten Nederland. Transport en afhaling dient plaats te vinden via een transportagent / expediteur en CMR-document is verplicht, na ontvangst in het land van bestemming moet de exportaangifte worden teruggestuurd naar Logpartner Nederland, info@logpartner.nl.
Afhalen zonder CMR-documentatie wordt geweigerd.

Dit veilingobject kan gebreken vertonen die het directe gevolg zijn van de apparatuur die soms tot enkele maanden tussen registratie en ophaling stilstaat. Daarom kunnen wij niet garanderen dat de functionaliteit van de batterijen, de werking van de remmen, elektrische defecten en andere defecten die verband houden met de immobilisatie van de apparatuur.With the 1200 bunker rake, John Deere has already demonstrated that no expensive three-wheel drive machine is required for maintenance, renovation or construction of golf courses, or for use in sports complexes, recreation areas, landscaping companies, etc. And the 1200A delivers even better performance.

It's the same proven drive as the popular John Deere Gator 4x2 Transporter. With a maximum no-load speed of 3100 rpm, the engine runs extremely smoothly. Combined with an advanced exhaust system and guards, this results in a very low noise level.The object can be picked up by appointment.
The object must be picked up within 21 days after the auction.

Logpartner Nederland takes care of the sale of this object/vehicle on behalf of the owner.
All questions regarding this auction can be addressed to: info@logpartner.nl

NOTE: Applies to buyers outside the Netherlands. Transport and collection must take place via a transport agent / forwarder and CMR document is mandatory, upon receipt in the country of destination the export declaration must be returned to Logpartner Nederland, info@logpartner.nl.
Collection without CMR documentation will be refused.

This auction object may have defects that occur as a direct result of the equipment that sometimes remains stationary for up to several months between registration and collection. Therefore, we cannot guarantee that the functionality of the batteries, the operation of the brakes, electrical defects and other defects related to the immobilisation of the equipment.

Important sales information

Seller Logpartner NL
Location Echteld Netherlands, EU

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5015365 10.04.2019 12:08:37 835
Minimum start bid 835
*= Autobid