All auctions Agriculture Blad veger / Leaf Sweeper

Blad veger / Leaf Sweeper Echteld Netherlands

All amounts in EUR
Highest bid 600,-
Reserve Price: 1 200,-
Increment: 100,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 21% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 30.03.2019 14:00:00 Auction closed: 18.04.2019 21:00:00 CET

Product information

Producer

 • BrandImants
 • ModelVV170
 • CE-markedNo

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)L 320cm W 180 H160 cm

Additional features

  Other information

  Imant grasveger Type VV170.

  Veegbreedte 1,7 meter. Aftakas aangedreven machine.

  Hydraulische kiepfunctie van achterschot en knikdissel.

  Ideaal om sportvelden of grote tuinen bladvrij te vegen.

  Kan tevens gebruikt worden om paarden bakken mest vrij te vegen. Dit type veegmachine is speciaal ontwikkeld voor het opvegen van gemaaid gras en het verwijderen van gevallen blad en andere ongerechtigheden op sportvelden, golfterreinen, parken, campings,begraafplaatsen etc. Dus overal waar grote oppervlakten snel bewerkt moeten worden.

  Het object kan op afspraak worden opgehaald.

  Het object moet binnen 21 dagen na de veiling worden opgehaald.

  Logpartner Nederland verzorgt namens de eigenaar de verkoop van dit object/voertuig.
  Alle vragen over deze veiling kunnen worden gericht aan: info@logpartner.nl

  OPMERKING: Geldt voor kopers buiten Nederland. Transport en afhaling dient plaats te vinden via een transportagent / expediteur en CMR-document is verplicht, na ontvangst in het land van bestemming moet de exportaangifte worden teruggestuurd naar Logpartner Nederland, info@logpartner.nl.
  Afhalen zonder CMR-documentatie wordt geweigerd.

  Dit veilingobject kan gebreken vertonen die het directe gevolg zijn van de apparatuur die soms tot enkele maanden tussen registratie en ophaling stilstaat. Daarom kunnen wij niet garanderen dat de functionaliteit van de batterijen, de werking van de remmen, elektrische defecten en andere defecten die verband houden met de immobilisatie van de apparatuur.

  Imant grass sweeper Type VV170.

  Wipe width 1.7 metres. PTO driven machine.

  Hydraulic tipping function of rear bulkhead and articulated drawbar.
  Ideal for sweeping sports fields or large gardens.

  Can also be used to sweep horse bins manure free. This type of sweeper is specially developed for sweeping up cut grass and removing fallen leaves and other debris on sports fields, golf courses, parks, campsites, cemeteries etc. So wherever large areas need to be worked quickly.
  The object can be picked up by appointment.
  The object must be picked up within 21 days after the auction.

  Logpartner Nederland takes care of the sale of this object/vehicle on behalf of the owner.
  All questions regarding this auction can be addressed to: info@logpartner.nl

  NOTE: Applies to buyers outside the Netherlands. Transport and collection must take place via a transport agent / forwarder and CMR document is mandatory, upon receipt in the country of destination the export declaration must be returned to Logpartner Nederland, info@logpartner.nl.
  Collection without CMR documentation will be refused.

  This auction object may have defects that occur as a direct result of the equipment that sometimes remains stationary for up to several months between registration and collection. Therefore, we cannot guarantee that the functionality of the batteries, the operation of the brakes, electrical defects and other defects related to the immobilisation of the equipment.


  Important sales information

  Seller Logpartner NL
  Location Echteld Netherlands, EU

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  5018828 16.04.2019 00:26:05 600
  Minimum start bid 600
  *= Autobid