All auctions Construction Machines SiteTec sorterings anlæg / Recycling unit type R1000E

SiteTec sorterings anlæg / Recycling unit type R1000E 6900 Skjern

All amounts in DKK
Sold for: 350 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 08.02.2019 14:00:00 Auction closed: 21.02.2019 14:13:38 CET

Product information

Producer

 • BrandSitetec
 • ModelR1000E
 • Year Model2014
 • Serial number2150484
 • CE-markedYes

Transport information

  Additional features

   Other information

   SiteTec sorterings anlæg R1000E.
   Plug and Play-enhed. Ved ankomsten kun 2-3 slanger og generatoren skal tilsluttes
   Der kræves ingen tunge løfter med rammedele, slanger, rørledninger eller lignende. Kun åbning af den foldbare gangbro og sikkerhedsskinner setup.
   Ingen dele som ryster skal sikres før transport, hvilket sparer endnu mere tid.
   1000 ltr / min. Er faktisk 1000ltr / min! 20% sandindløb, mindre end 1% ud @ 60 sek viskositet 1,2 gr / cc spec. tyngdekraft
   Operation:
   Rysterne arbejder parallelt, hvilket giver den store fordel, at man kan stoppe en ryster til skærmændring eller lignende, mens man holder sorteringen over de resterende ryster. Så en ryster kan ikke forårsage en fuldstændig stilstand for hele enheden.

   Dimensioner 4,75 x 2,45 x 2,6 mtr
   Vægt 7000 kg
   Kapacitet 1000 ltr / min, maks. 20% faststof i, mindre end 1% ou ved 60 sek viskositet
   Kegler 6 x 4 "en 6 x 5"
   Skærmområde 4,4 m2
   Drive 45 KW el
   Pomp MCM centrifugalpumpe
   valgfrit -Hook / Cable system (NCH system).

   Objektet kan afhentes Torsdag og Fredag imellem kl. 8 -17 efter aftale.
   Der er læsserampe på lokationen.

   Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet.

   NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Logpartner A/S, mail: support@Logpartner.dk
   Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

   LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
   Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til: support@LogPartner.dk

   Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

   Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk


   English

   Plug and Play unit. Upon arrival only 2-3 hoses and the generator need to be connected
   No heavy lifts with frame parts, hoses, piping or such is required. Only opening of the foldable walkway and safety rails setup.
   No parts like the shakers have to be secured before transport which save even more time.
   1000 ltr/min. Is actually 1000ltr/min! 20% sand inlet, less than 1% out @ 60 sec viscosity 1.2 gr/cc spec. gravity
   Operation:
   The shakers are working parallel which offers the big advantage that one can stop one shaker for screen change or such whilst keep recycling over the remaining shakers. So one shaker cannot cause a complete standstill of the entire unit. When used on smaller sites one may only use two or three shakers.

   Dimensions 4,75 x 2,45 x 2,6 mtr
   Weight 7000 kg
   Capacity 1000 Ltr/min, max 20 % solids in, less than1 % ou at 60 sec viscosity
   Cones 6 x 4" en 6 x 5"
   Screen area 4,4 m2
   Drive 45 KW electric
   Pomp MCM Centrifugal pump
   optional -Hook / Cable system (NCH system).

   The object can be picked up Thursday and Friday between the hours. 8 -17 by appointment
   There is loading ramp at the location.

   The object must be picked up within 21 days of the auction ending.

   NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent/freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: support@Logpartner.dk
   Pick-up without CMR documentation will be rejected.

   LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
   All questions related to this auction can be directed to: support@Logpartner.dk

   This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

   Important sales information

   Seller Formidlingssalg
   Location 6900 Skjern, Denmark

   General conditions

   • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
   • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
   • All invoices have 5 days payment terms.
   • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
   • All purchases must be collected within 21 days
   • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
   • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

   Bids

   CUSTOMER ID Date/time Bid
   1308046 21.02.2019 14:08:38 330 000
   5019240 21.02.2019 14:07:45 310 000
   1308046 21.02.2019 14:05:55 300 000
   5019240 21.02.2019 14:04:40 260 000
   1308046 21.02.2019 14:03:55 250 000
   5019240 21.02.2019 14:03:10 240 000
   1308046 21.02.2019 14:02:44 232 000
   5019240 21.02.2019 13:59:25 230 000
   1308046 21.02.2019 13:46:28 220 000
   Minimum start bid 200 000
   *= Autobid