All auctions Agriculture Buskryddere 7 stk, 1 løvblæser, 2 rygsprøjter / Garden Equipment

Buskryddere 7 stk, 1 løvblæser, 2 rygsprøjter / Garden Equipment Sydjylland

All amounts in DKK
Highest bid 9 200,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 500,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 01.11.2018 14:00:00 Auction closed: 12.11.2018 14:08:36 CET

Product information

Producer

  • BrandDiverse maskiner
  • ModelMaskiner

Other information

5 stk FS 460 C Still Buskrydder.
1 stk FS 240 C Still Buskrydder.
1 stk GR 2036 Jonsereds buskrydder.
1 sttk SH 86 C Løvblæser.
2 rygsprøjter.
Maskinerne har været i drift frem til salg og fremstår i brugbar stand.

Objektet kan afhentes efter aftale.
Der vil være hjælp til lastning på lokationen.
Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet.

LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til:
Logpartner A/S på mail: Support@LogPartner.dk

NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Logpartner A/S, mail: Support@Logpartner.dk
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk

English

5 pcs FS 460 C Still Brush cutter
1 pcs FS 240 C Still Brush cutter.
1 piece GR 2036 Jonsered brush cutter.
1 piece SH 86 C Leaf blower.
2 knapsack sprayers.
The machines have been operating up for sale and is presented in a usable condition.

The object can be picked up by appointment.
There will be help for the loading at the location.
The object must be picked up within 21 days of the auction ending.

LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
All questions related to this auction can be directed to: Support@LogPartner.dk

NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: Support@LogPartner.dk
Pick-up without CMR documentation will be rejected.

This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

Important sales information

Seller Formidlingssalg
Location Sydjylland, Denmark

General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5010419 12.11.2018 14:03:36 9 200
5014414 12.11.2018 13:59:58 9 000
5010419 12.11.2018 14:02:48 8 700
5010419 12.11.2018 12:08:04 7 700
5017036 12.11.2018 05:28:47 7 500
5010419 12.11.2018 12:07:13 7 200
5017036 08.11.2018 09:48:23 6 500
5014414 02.11.2018 10:01:20 6 200
5017036 06.11.2018 09:26:32 5 500
5013327 01.11.2018 19:05:25 2 500
Minimum start bid 2 500
*= Autobid