All auctions Construction Equipment 24 dæk på fælge. 7 sæt snekæder / 24 tires on rims. 7 sets of snow chains.

24 dæk på fælge. 7 sæt snekæder / 24 tires on rims. 7 sets of snow chains. Fyn

All amounts in DKK
Highest bid 500,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 100,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 08.10.2018 14:00:00 Auction closed: 18.10.2018 14:00:00 CET

Product information

Other information

4 stk 185/65 - 15 vinter 30%
4 stk 205/55 - 16 Sommer 70%
4 stk 195/65 - 15 Vinter 20%
4 stk 185/65 - 15 Vinter 20%
4 stk 195/65 - 15 sommer 70%
4 stk 195/65 - 15 vinter 60%

alle 5 huls fælge

7 sæt snekæder til 15 - 16" tommer nye.

Objektet kan afhentes efter aftale.
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der er ingen hjælp til lastning på lokationen, og køber skal selv sørge for lastning af objektet.
Hvis der er behov for kran eller lign. til læsning, kan det arrangeres mod betaling.
Giv besked mindst 1 uge i forvejen.
Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet.

NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til LogPartner A/S, mail: support@LogPartner.dk
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til: support@LogPartner.dk

Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk

English

4 pcs 185/65 - 15 winter 30%
4 pieces 205/55 - 16 Summer 70%
4 pcs 195/65 - 15 Winter 20%
4 pcs 185/65 - 15 Winter 20%
4 pcs 195/65 - 15 summer 70%
4 pcs 195/65 - 15 winter 60%

all 5-hole rims

7 sets of snow chains for 15 - 16 "new.

The object can be picked up by appointment.
There is NO loading ramp at the location.
There is no help for loading on the location and the buyer must arrange their own loading of the object.
If there is need of crane or similar for loading it can be arranged against payment. Please contact us at least 1 week before arrival.
The object must be picked up within 21 days of the auction ending.

NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: support@Logpartner.dk
Pick-up without CMR documentation will be rejected.

LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
All questions related to this auction can be directed to: support@Logpartner.dk

This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

Important sales information

Seller Miljøstyrelsen
Location Fyn, Denmark

General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5009531 14.10.2018 21:03:50 500
Minimum start bid 250
*= Autobid