All auctions Industry Skrotsax med kran/Scrap shear with crane

Skrotsax med kran/Scrap shear with crane Karlskoga

All amounts in SEK
Highest bid No current bids
Reserve Price: 400 000,-
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 30.08.2018 14:00:00 Auction closed: 17.09.2018 14:00:00 CET

Product information

Producer

  • BrandHenschel
  • ModelSV 700
  • Year model1968

Other information

Skrotsax Henschel
Typ: SV 700
Årsm: 1968
Klippkraft: 800 ton
Elsystemet är utbytt för 10 år sen.
För att programmera systemet, behövs tillgång till program från leverantören av elsystemet.
Det finns mycket dokumentation på maskinen.
Kran Jonsered
Typ: 2990
Årsm: 2011
Fungerande

OBS!
Endast export utan för Norden.

Köparen ombesörjer lastning av objektet.
Hämtning är mellan 08.00-15.00 Måndag till Fredag.

Detta auktions objekt kan ha brister som uppstår som en direkt följd av att materialet
ibland blir ståendes upp till flera månader mellan registrering och upphämtning. Därför kan
vi inte garantera batteriets kapacitet och bromsarnas funktion, det kan uppstå fel i elsystemet och andra fel kan uppstå när materialet står stilla.

Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

English

Scrap shear Henschel
Type: SV 700
Year: 1968
Cutting power: 800 tons
The electrical system has been exchanged 10 years ago.
To program the system, access to programs from the supplier of the power system is required.
There is a lot of documentation on the machine.
Crane Jonsered
Type: 2990
Year: 2011
Functioning

NOTE!
Only exports outside the Nordic region.

Buyer must arrange for loading of the object.
The pickup is between 08.00-15.00 Monday to Friday.

As the materiel sometimes is standing still up to several months between registration and pick up, we cannot guarantee batteries functionality, functionality of brakes, and there may occur electrical flaws other errors directly related to the materiel standing still.

The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

Important sales information

Seller Stena Recycling AB Karlskoga
Location Karlskoga, Sweden

General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
Minimum start bid 200 000
*= Autobid