All auctions Construction Equipment Undervands-kamara Phantom 300 Ausion med kabel og styring.

Undervands-kamara Phantom 300 Ausion med kabel og styring. Fyn

All amounts in DKK
Highest bid 24 000,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 1 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 30.07.2018 14:00:00 Auction closed: 13.08.2018 19:10:21 CET

Product information

Product information

  • ProducerPhantom

Other information

Med lang Kabel og en del reservedele.
Har været anvendt i offentlig styrelse.
Det må forventes at give kameraet et eftersyn inden brug.

Objektet kan afhentes efter aftale.
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der er ingen hjælp til lastning på lokationen, og køber skal selv sørge for lastning af objektet.
Hvis der er behov for kran eller lign. til læsning, kan det arrangeres mod betaling.
Giv besked mindst 1 uge i forvejen.
Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet.

NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til LogPartner A/S, mail: support@LogPartner.dk
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til: support@LogPartner.dk

Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk

English

With long cable and some spare parts.
Has been used in public board.
It is expected that the camera must be inspected before use.

The object can be picked up by appointment.
There is NO loading ramp at the location.
There is no help for loading on the location and the buyer must arrange their own loading of the object.
If there is need of crane or similar for loading it can be arranged against payment. Please contact us at least 1 week before arrival.
The object must be picked up within 21 days of the auction ending.

NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: support@Logpartner.dk
Pick-up without CMR documentation will be rejected.

LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
All questions related to this auction can be directed to: support@Logpartner.dk

This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

Important sales information

Seller Miljøstyrelsen
Location Fyn, Denmark

General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
1310490 13.08.2018 19:05:21 24 000
1312918 13.08.2018 18:59:50 23 000
1310490 13.08.2018 19:03:01 23 000
1310490 13.08.2018 18:52:30 21 000
1312918 13.08.2018 09:40:44 20 000
4406161 12.08.2018 22:56:25 18 000
1312918 06.08.2018 09:34:35 17 000
4406161 03.08.2018 19:57:06 11 000
202517 02.08.2018 22:56:30 10 000
Minimum start bid 10 000
*= Autobid