All auctions Construction Equipment Boligmodul Plattform/Living Quarters rig, Albuskjell 2/4F

Boligmodul Plattform/Living Quarters rig, Albuskjell 2/4F Lade/Trondheim

All amounts in NOK
Highest bid 1 000 000,-
Reserve Price: 2 000 000,-
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Only payment charges will be added, see below.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 29.06.2018 14:00:00 Auction closed: 23.08.2018 14:00:01 CET

Product information

Other information

Tidligere boligmodul på Albuskjell blokk 2/4. Ble gitt til Sør-Trønderlags Fylkeskommune i 1984, og har hatt ulike roller gjennom årene; Opplæringssenter for sikkerhet, brann o.l. Den senere tid har riggen vært benyttet til diverse øvelser for politiet.
Modulen kan heves fra understellet og trekkes over på lekter.
Modulen må flyttes fra lokasjon.
Vekt: Anslått til ca. 1200 tonn inkludert helikopterplattform.
4 etasjer.
L: ca. 30,6 m uten trappeløp
B: ca. 9,5 meter (eks. helidekk og livbåtrampe)
H: ca. 12,8 m (eks. helidekk)
Hver enkelt etasje (modul) er 3,2 m. i høyde.
Vedlegg tegninger og data. Nåværende eier har utforsket noen alternativer som bruksområde (boliger), vedlagt bilder, eller om det er aktuelt å hugge den for gjenvinning kan det gjøres på stedet.
For informasjon, kontakt vh@icspartner.com.
Observer at kostnader for fjerning av modulen ligger på kjøper.
Riggen vil bli ryddet for løsøre o.l. før overtakelse. Kjøper må forelegge en plan for fjerning eller demontering/hugging. Kjøper må også besørge frakobling av V/A og strøm.
Selger forbeholder seg retten til å avslutte auksjonen før tiden dersom reservasjonsprisen nås.

English

Former living quarters on Alnuskjell Block 2/4. The module was given to South Trøndelag in 1984, and has had different roles over the years; Training center for security, fire etc. Lately the module has been used for exercises for the police.
The module can be lifted off the base and be pulled onto a barge, and it has to be removed from location.
Weight approx. 1200 ton included helipad.
L: ca. 30,6 m ex stairs
W: ca. 9,5 meter (ex helidekk and lifeboat ramp)
H: approx. 12,8 m (ex helipad)
Each floor (module) is 3,2 m in height.
Enclosed drawings and data. Alternative usage has been considered (apartments, see drawings), or if the module goes to recycling the dismantling/scrapping can be done on site.
For information, contact vh@icspartner.com.
Please observe that the cost for moving/removing the module lies on the buyer.
The module will be tidied up of any clutter/debris before change of ownership. For purchase, the buyer must present a plan for moving or dismantling/recycling the module. The buyer is also responsible for disconnecting water/sewage and power.
The seller reserves the right to prematurely close the auction if the reserve price is met.

Important sales information

Seller ALBUSKJELL AS
Location Lade/Trondheim, Norway

General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5016430 23.08.2018 13:55:01 1 000 000
Minimum start bid 1 000 000
*= Autobid