All auctions Agriculture New Holland TX62 mejetærsker / Combine

New Holland TX62 mejetærsker / Combine 6880 Tarm

All amounts in DKK
Highest bid 177 000,-
Reserve Price: 220 000,-
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 14.05.2018 14:00:00 Auction closed: 22.05.2018 14:00:00 CET

Product information

Producer

 • BrandNew Holland
 • ModelTX62
 • Year model1996
 • Chassisnumber4813036
 • HoursHarvest 2191 / Engine 2588

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H) 900/390/400 cm

Other informationNew Holland TX62 5 ryster mejetærsker med 17 fods skærebord.
Mejetærskeren fremstår i særdeles pæn stand, har været løbende serviceret og vedligeholdt.
Sælger har haft mejetærskeren fra ny og sælger grundet ophør med landbrug.
Dæk montering :
Front 30.5 LR 32.
Bag 16.0/70-20.
Motor timer: 2588.
Høst timer: 2191.
Årgang 1996 men først taget i brug høsten 1997.
Denne maskine er i rigtig god funktionel stand.

Objektet kan afhentes efter aftale.
Der er ingen læsserampe på lokationen.
Der er ingen hjælp til lastning på lokationen, og køber skal selv sørge for lastning af objektet.
Hvis der er behov for kran eller lign. til læsning, kan det arrangeres mod betaling.
Giv besked mindst 1 uge i forvejen.
Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet.

NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til LogPartner A/S, mail: support@LogPartner.dk
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til: support@LogPartner.dk

Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk

English

New Holland TX62 combine with 17 foot header.
The combine harvester is in very good condition, has been continuously serviced and maintained.
The seller has had the combine from new and is selling it as he is to stop farming.
Tire mounting:
Front 30.5 LR 32.
Rear 16.0 / 70-20.
Engine hours: 2588.
Harvest hours: 2191.
Year 1996 but first taken into use in season 1997.
This machine is in very good functional condition.

The object can be picked up by appointment.
There is NO loading ramp at the location.
There is no help for loading on the location and the buyer must arrange their own loading of the object.
If there is need of crane or similar for loading it can be arranged against payment. Please contact us at least 1 week before arrival.
The object must be picked up within 21 days of the auction ending.

NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: support@Logpartner.dk
Pick-up without CMR documentation will be rejected.

LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
All questions related to this auction can be directed to: support@Logpartner.dk

This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

Important sales information

Seller Formidlingssalg
Location 6880 Tarm, Denmark

General conditions

 • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
 • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
 • All invoices have 5 days payment terms.
 • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
 • All purchases must be collected within 21 days
 • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
 • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
1302842 22.05.2018 13:51:37 177 000
5007263 22.05.2018 13:46:02 175 000
1318041 17.05.2018 21:59:44 150 000
1310877 15.05.2018 21:23:06 112 000
1310877 15.05.2018 21:22:13 110 000
Minimum start bid 110 000
*= Autobid