All auctions Agriculture RABE COMBITILL 485 Kultivator Fabriksny / Cultivator Brand New 2017 model

RABE COMBITILL 485 Kultivator Fabriksny / Cultivator Brand New 2017 model Hannover, Germany

All amounts in DKK
Highest bid 85 000,-
Reserve Price: 110 000,-
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 09.05.2018 14:00:00 Auction closed: 22.05.2018 21:00:00 CET

Product information

Producer

  • BrandRabe
  • ModelCOMBITILL 485
  • Year model2017

Other information

Fabriksny og ubrugt Kultivator årg. 2017
Arbejdsbredde 485 cm / hydraulisk foldbar
Central ramme 300x200x10 mm med sideramme 100x100
3-bjælke/stråleafstand 80 til 100 cm til stor clearance
21 tænder med kæber til lav og dyb arbejde og Quick Change
Linjeafstand 23 cm
Tænder med fjederbeskyttelse
Sæt med brede striber
2 dybdehjul 10,0/75x15,3
Luftbremsesystem
Huldiskdispenser og stangrulle 600 til trepunkts vedhæftning til kultivator
Effektbehov 250 hk.

Objektet kan afhentes efter aftale.
Der er adgang til læsserampe på lokationen.
Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet.

NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til LogPartner A/S, mail: Support@LogPartner.dk
Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

LogPartner A/S håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer.
Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til: support@Logpartner.dk

Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille.

Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på Mail: Support@Logpartner.dk

English

Factory New and Unused Cultivator Year 2017
Working width 485 cm / hydraulic folding
Central frame 300x200x10 mm with side frame 100x100
3-bar / beam distance 80 to 100 cm to high clearance
21 teeth with jaws for low and deep work and quick change
Line spacing 23 cm
Spring protection
Set with wide stripes
2 wheels 10.0/75x15.3
Air Brakes
Disk dispenser and rod roll 600 to 3 point attachment to cultivator
Power requirement 250 hp.

The object can be picked up by appointment.
There is access to loading ramp at the location.
The object must be picked up within 21 days of the auction ending.

NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to LogPartner A/S, mail: Support@LogPartner.dk
Pick-up without CMR documentation will be rejected.

LogPartner A/S handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner.
All questions related to this auction can be directed to: Support@LogPartner.dk

This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

Important sales information

Seller Formidlingssalg
Location Hannover, Germany, Denmark

General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
5015541 22.05.2018 18:19:45 85 000
231605 22.05.2018 17:34:56 73 000
5015541 22.05.2018 10:47:14 71 000
231605 19.05.2018 12:03:54 69 000
1308442 19.05.2018 11:56:20 67 000
5015541 16.05.2018 10:30:56 65 000
231605 10.05.2018 16:07:10 55 000
Minimum start bid 55 000
*= Autobid