All auctions Construction Equipment 2 stk 2" slanger høytrykk / 2 pc 2" high pressure hoses

2 stk 2" slanger høytrykk / 2 pc 2" high pressure hoses Mongstad

All amounts in NOK
Highest bid 2 500,-
Reserve Price: (is met)
Increment: 500,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Only payment charges will be added, see below.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 04.04.2018 14:00:00 Auction closed: 18.04.2018 21:00:00 CET

Product information

Other information

2 stk slanger for høytrykk-bruk.
Koblinger i begge ender.

1) 2" 10K x 30m c/w 2" 1502 male/female
2) 2" 15K x 30m c/w 2" 1502 male/female.

Slangene er brukt, men i relativt god stand.

Selger anbefaler besiktigelse av varens tilstand. Utstyret kan være benyttet offshore. Spørsmål eller ønske om besiktigelse sendes statoil@icspartner.com. Selger refunderer ikke MVA til internasjonale kjøpere. Kjøper er selv ansvarlig for å søke om refusjon av MVA. Kjøper må avhente kjøpt materiell senest 14 dager etter betalt vare. NB For materiell som trenger utvidet assistanse fra basepersonell for pålasting kan kostnader påløpe for kjøper (gjelder ikke enklere løft med truck). Alle partier selges Ex.Works.
Statoils materiell ligger på tollager, og må etter salg fortolles inn i Norge. Dette utføres av Retrade sammen med Statoils speditør. Dette medfører hverken kostnader eller oppgaver for kjøper.
Materiellet blir ikke utlevert før fortollingen har funnet sted.

English

2 pc high pressure hoses.
Used, but in good condition.

Male/female couplings.

1) 2" 10K x 30m c/w 2" 1502 male/female
2) 2" 15K x 30m c/w 2" 1502 male/female.Seller recommends inspection. The equipment may have been used offshore. Questions or requests for inspection to be made to: statoil@icspartner.com. The Equipment shall be collected within 14 days after payment. Seller does not refund VAT (MVA) to international buyers. Buyer is responsible for applying for a possible refund from the authorities.). Please note that with required assistance from base personell for loading objects, cost for the buyer may occur (not simple lifts with fork lift). All lots are sold Ex. Works. Statoils goods is stocked in a customs warehouse, and need to be customs cleared before delivery. We are doing this with Statoils forwarding agent. This entails nor cost or tasks for the buyer.
The goods can not be picked up until customs clearing has been done.

Important sales information

Seller Equinor
Location Mongstad, Norway

General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
204456 18.04.2018 09:40:32 2 500
Minimum start bid 2 500
*= Autobid